Akciğer Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Şilotoraksın Torakoskopik Tedavisi

Authors

  • Nur Dilvin Özkan MD
  • Aynur Baş
  • Elgün Valiyev
  • Muhammet Sayan
  • Ali Çelik
  • Abdullah İrfan Taştepe

Abstract

Torasik cerrahi sonrası şilotoraks gelişmesi nadir; ancak ciddi bir komplikasyondur ve genellikle medikal olarak tedavi edilmektedir. Medikal tedavinin başarısız olduğu durumlarda şilotoraksın cerrahi tedavisinde sağ diyafram üstü kütle ligasyonu genellikle başvurulan yöntemdir. 73 yaşında, kadın hasta olgumuzda akciğer malignitesi nedeni ile VATS (Video Yardımlı Toraks Cerrahisi) sol üst lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı ve postoperatif takibinde sol şilotoraks gelişti. Sağ kütle ligasyonu için ikinci bir kesiye gerek kalmaksızın, sol taraflı, torakoskopik duktus ligasyonu yapıldı. Sol hemitoraksta iyatrojenik şilotoraks gelişmesi halinde sol torakoskopik yaklaşım her zaman akılda bulundurulmalıdır.

Published

2020-12-12