RARE COMPLICATION IN LATE PERIOD OF HEART TRANSPLANTATION: GASTROINSTESTINAL SYSTEM "GRAFT VERSUS HOST DISEASE" (GVHD)

Authors

  • BAŞAK KOÇAK GAZİ ÜNV.TIP FAK.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ABD
  • Subhan Mahmadov Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
  • Semih Yaylı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
  • Dilara Yiğit Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp veDamar Cerrahisi ABD
  • Abdullah Özer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp veDamar Cerrahisi ABD

Abstract

Kardiyovasküler hastalıklar dünyada ölümlerin en sık nedenlerindendir.Kalp nakli kardiak yetmezlikle seyreden hastalıklar içinde tedavide önemini korumaktadır.  14 yıl  önce kalp nakli yapılan  32 yaşında  kadın hasta  diare  ile başvurmuştur ve yapılan  değerlendirmeler  sonucunda  gastrointestinal sistemde  Graft Versus Host Hastalığı   tespit edilerek ,immünsupresif tedaviye eklenen budesonid ile başarılı bir medikal tedavi yapılmıştır.

Published

2021-04-05

How to Cite

KOÇAK, B., Mahmadov, S., Yaylı, S., Yiğit, D. ., & Özer, A. (2021). RARE COMPLICATION IN LATE PERIOD OF HEART TRANSPLANTATION: GASTROINSTESTINAL SYSTEM "GRAFT VERSUS HOST DISEASE" (GVHD). Gazi Medical Journal, 32(2). Retrieved from http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2520

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>