COVID-19 Pandemisi: Tıbbi Viroloji Laboratuvarının Rolü

  • Gülendam Bozdayı
  • Kayhan Çağlar
  • Işıl Fidan

Abstract

COVID-19 etkeni olan SARS-CoV-2, Coronaviridae ailesinin bir üyesi olan ve ciddi solunum yetmezliğine neden olabilen zarflı bir RNA virüsüdür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Şubat 2020 tarihinde bu virus ile oluşan salgını ‘COVID-19’ pandemisi olarak ilan etmiştir. Salgının dünyada ve ülkemizde başlamasını takiben, COVID-19 pandemi laboratuvarları kurularak enfeksiyonun erken tansının yapılması sağlanmıştır. COVID-19 rutin tanısında, real-time PCR gibi nükleik asit amplifikasyon yöntemi ile viral RNA’nın tespiti yapılmaktadır. Enfeksiyonun erken dönemde ve hızlı tanısının yapılması; hastaların izolasyonu, alınacak koruyucu tedbirlerin belirlenmesi ve toplumda salgının kontrol altına alınmasının sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda pandemi ilanını takiben hastanemizde, SARS-CoV-2 enfeksiyon tanısının yapıldığı COVID-19 laboratuvarı kurulmuş; real-time PCR, hızlı antikor testleri ve serolojik testler kullanılarak enfeksiyonun erken dönemde tanısının konulması sağlanmıştır. COVID-19 pandemisi; etiyolojik tanı, hasta takibi, epidemiyolojik çalışmalar için tanı laboratuvarlarının öneminin birkez daha vurgulanmasını sağlamıştır.
Published
2020-05-19