HEMANGIOMA CAUSING ONSET OF PAIN AND LIMITATION OF MOTION IN THE LOWER EXTREMITY

  • Mustafa Büyükateş
  • S.Akın Turan
  • Tolga Kurt
  • S.Aykut Altunkaya

Abstract

Intramuscular hemangiomas are rare benign tumors, making up 0.8% of all hemangiomas. Intramuscular hemangioma is a relatively rare occur- rence in young adults. The majority of cases involve females. Over 90% of all intramuscular hemangiomas are misdiagnosed. We report an intra- muscular hemangioma diagnosed after orthopedic complaints.Key Words: Intramuscular hemangioma, lower extremity pain. BACAKTA AĞRI VE YÜRÜME KISITLILIĞINA YOL AÇAN İN- TRAMUSKÜLER HEMANGİOMAİntramüsküler hemanjiomalar tüm hemanjiyomaların %0.8’ini oluşturan benin tümörlerdir. Intramüsküler hemanjioma genç erişkinlerde göreceli olarak nadir görülür. Vakalar kadınlarda daha çok görülür. İntramüsküler hemanjiomaların %90’ından fazlası yanlış tanı alırlar. Ortopedik yakın- maları sonrasında intramüsküler hemanjioma tanısı alan bir olguyu bil- diriyoruz.Anahtar Kelimeler: İntramusküler hemanjioma, alt extremite ağrısı.