Geç Saptanmış Sol Bochdalek Hernisinde Yanlış Tanı

  • Gülşen EKİNGEN

Abstract

Geç tanı alan konjenital diyafram hernilerinde farklı klinik bulgular görülmektedir. Gastrointestinal veya solunum sistemi ile ilgili bulgular vardır. Sol taraf hernilerde gastrointestinal bulgular ön plandayken sağ taraf hernilerde solunum sistemi ile ilgili klinik bulgular daha belirgindir. Acil ameliyat nadiren gerekir. Kliniğimizde geç tanı alan sol Bochdalek hernili üç vakayı değerlendirdik. Anahtar Kelimeler: Bochdalek hernisi, geç tanı, diyafram rüptürü Misdiagnosis in Delayed Presentation Left Bochdalek Hernia Late-presenting congenital diaphragmatic hernias represent a considerable diagnostic challenge. Presenting symptoms could be related to respiratory or gastrointestinal systems. Presentation with gastrointestinal problems is more common in left sided hernias, whereas respiratory symptoms are more prominent in right-sided lesions. Emergency operation is rarely required. Here, we report three patients with late onset left Bochdalek hernia who presented with respiratory problems and abnormal chest x-rays Key Words: Bochdalek hernia, late presentation, diaphragmatic rupture