KORONER ARTER HASTALIĞI - 2

  • Adnan Abacı
  • Murat Özdemir
  • Deniz Demirkan
  • Volkan Sıncı

Abstract

Koroner arter hastalığının tedavisinde amaç hayat kalite- sini iyileştirmek (angina pektorisin tedavisi), morbidite/mor- taliteyi önlemek ve yaşam süresini uzatmaktır. Koroner arter hastalıklarının tedavisinde başlıca iki yol vardır. Bunlar me- dikal (ilaç) tedavisi ve revaskülarizasyondur. Revaskülarizas- yon cerrahi yol ile (köprüleme ameliyatları) veya perkütan yol ile yapılabilir.