COMPARISON OF THREE DIFFERENT ULTRASOUND TECHNIQUES FOR BLOOD FLOW VOLUME MEASUREMENTS IN THE EXTRACRANIAL CAROTID SYSTEM

  • Suna Özhan Oktar
  • Volkan Kahveci
  • Cem Yücel
  • Kaan Karagülle
  • Hakan Özdemir

Abstract

Purpose: Non-invasive measurement of cerebral blood flow volume can be helpful in the prevention, diagnosis, and follow-up of cerebrovascular dise- ases. This study aimed to compare the accuracy levels of blood flow volume estimations in the bilateral common carotid, internal carotid and external ar- teries of healthy volunteers obtained with color Doppler, power Doppler and B-flow US with the use of an internal standard.Methods: Blood flow volumes of the bilateral common carotid, internal carotid and external carotid arteries of 40 healthy volunteers (17 men, 23 women, age range 27-44 years, mean age 34.43 ± 8.45) were measured using color Doppler, power Doppler and B-flow US. The total of blood flow volu- me estimates in the internal and external carotid arteries was compared with the ipsilateral common carotid artery flow. Considering that no difference would be demonstrated with an accurate technique, the difference (percenta- ge inconsistency) was accepted as a measure of the accuracy of the method, and three US techniques were compared.Results: Percentage inconsistency (mean ± SD) was 19.21 ± 15.51% for co- lor Doppler, 13.45 ± 11.02% for power Doppler, and 4.03 ± 4.01% for B flow US. B flow sonography provided a better correlation of the common carotid artery blood flow volume with the sum of internal and external carotid artery blood flow, compared to the other Doppler methods. For the measurement of carotid blood flow volume, the differences in inconsistency between B-flow and color Doppler, as well as B-flow and power Doppler were statistically significant (p < 0.01).Conclusion: B-flow imaging provides more accurate measurements for blood flow volume estimations in the carotid artery, compared to other so- nographic methods. B-flow US can be helpful for noninvasive estimation of cerebrovascular blood flow volume.Key Words: Cerebral Blood Flow, Cerebrovascular Diseases, Color Doppler Ultrasonography, Power Doppler Ultrasonography, B-Flow Ultrasonograp- hy. EKSTRAKRANİAL KAROTİD SİSTEMDE KAN AKIM HACİMİ ÖLÇÜMLERİNDE ÜÇ FARKLI US TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRIL- MASIAmaç: Serebral kan akım hacminin non-invaziv ölçümü, serebrovasküler hastalıkların önlenmesi, tanısı ve takibinde yardımcı olabilir. Bu çalışmada, sağlıklı gönüllülerde bilateral ana karotid, internal karotid ve eksternal karo- tid arterlerden renkli Doppler, power Doppler, ve B-flow ultrasonografi ile elde edilen kan akım hacim ölçümleri doğruluk derecelerinin, bir internal standard kullanılarak karşılaştırılmasını amaçladık.Gereç ve Yöntem: Kırk sağlıklı gönüllüde (17 erkek, 23 kadın, yaş aralığı 27-44, ortalama yaş 34.43 ± 8.45) bilateral ana karotid, internal karotid ve eksternal karotid arterlerde kan akım hacimleri renkli Doppler, power Dopp- ler ve B-flow sonografi kullanılarak ölçüldü. İnternal ve eksternal karotid arterlerde kan akım hacim ölçümleri toplamı, ipsilateral ana karotid arter akımı ile karşılaştırıldı. Doğru bir tekniğin hacim ölçümleri arasında fark bulmayacağı düşünüldü. Ölçümler arasındaki farklılık (uyumsuzluk yüzde- si) yöntemin doğruluğunun ölçütü olarak kabul edildi ve üç ultrasonografi tekniği karşılaştırıldı.Bulgular: Uyumsuzluk yüzdesi (ortalama ± SD), renkli Doppler için %19.21 ± 15.51, power Doppler için  %13.45 ± 11.02, ve B-flow ultrasonografi için %4.03 ± 4.01 olarak bulundu. B- flow ultrasonografi, diğer Doppler yöntem- leri ile karşılaştırıldığında, ana karotid arter kan akım hacmi ile, internal ve eksternal karotid arterler kan akımı toplamları arasında daha iyi bir korelas- yon sağladı (p < 0.01).Sonuç: B-flow görüntüleme, diğer sonografik yöntemlere göre, karotid ar- terlerde daha doğru kan akım hacim ölçümleri yapılabilmesini sağlar. Se- rebrovasküler kan akım hacminin non-invaziv tahmini için B-flow sonografi yararlı bir yöntem olabilir.Anahtar Kelimeler: Serebral Kan Akımı, Serebrovasküler Hastalıklar, Renkli Doppler Ultrasonografi, Power Doppler Ultrasonografi B, Flow Ul- trasonografi.
Section
Original Research