Künt Göğüs Travması Sonrası Gelişen Triküspit Kapak Yetmezliği Olgu Sunumu

  • Fatma İncedere GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİ
  • Semiha Tokgöz
  • Levent Gökgöz
  • Erkan İriz
  • Serdar Kula

Abstract

Travmatik triküspit kapak yetmezliği, künt göğüs travmalarında görülen nadir bir komplikasyondur. Biz burada yüksekten beton zemine düşme sonrası gelişen triküspit kapak posterior papiller kas rüptürü ve buna bağlı gelişen triküspit kapak yetmezliğinden bahsettik.
Published
2020-09-12