SHORT-STAY THYROID SURGERY

  • Oktay Banlı
  • Hasan Altun
  • Burak Kavlakoğlu

Abstract

Summary: Nowadays thyroid surgery has a very low rate of compli- cations and the average observation time after operation is generally 2 days. Most of these complications are seen within 24 h of the operation. Purpose: The present study aims to show that one day thyroid surgery is economical and can be performed safely in selected patients.Materials and Methods: We evaluated patients that had undergone thy- roid surgery and been discharged from hospital one day later. Five hund- red eighty patients were operated on in our center between January 1998 and December 2004. Four hundred eighty-six patients were included in this study.Results: Four hundred forty-seven (92%) patients were discharged from hospital one day after surgery. Thirty-nine patients could not be dischar- ged the day following surgery. Fifty patients developed complications and 21 complications prevented patients from being discharged from hospital within 24 h. Early reintervention was required in 11 patients (10 hypo- calcemia, 1 wound infection). No mortality occurred. Eight patients had complications that required reoperation.Discussion: The present study confirms that one-day thyroid surgery can be performed safely for selected patients.Key Words: one-day surgery, thyroid surgery.  TİROİD CERRAHİSİ SONRASI KISA KALIŞ SÜRESİAmaç: Günümüzde tiroid cerrahisinin komplikasyon oranları oldukça düşüktür ve bu komplikasyonların çoğunluğu ameliyattan sonraki ilk 24 saatte görülür. Çoğu merkezde tiroid cerrahisi sonrası hastalar ortalama 2 gün takip edilmektedir. Bizim bu çalışmamızda amacımız tiroid cer- rahisinde kısa kalış süresinin seçilmiş hastalarda ekonomik ve güvenilir olarak gerçekleştirilebileceğini göstermektir.Gereç ve Yöntemler: Ocak 1998-Aralık 2004 tarihleri arasında hastane- mizde 580 hasta tiroid ameliyatı geçirdi. Bu hastalardan tiroid cerrahisi geçirip bir gün sonra taburcu edilmesi planlanan 486 hasta çalışmaya da- hil edildi.Bulgular: 486 hastadan 447’si (% 92) ameliyattan sonraki ilk gün taburcu edilebildi. Otuz dokuz hasta ameliyat sonrası birinci gün taburcu edileme- di ve bu hastalardan 21’i ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar yüzün- den, geri kalan hastalar ise sosyal nedenler sebebiyle taburcu edilemedi. Hastalarda 11’i erken evrede tekrar hastaneye başvurdu (10 hipokalsemi, 1 yara enfeksiyonu). Hastalardan 8’inde tekrar ameliyatı gerektirecek komplikasyon gelişti. Mortalite görülmedi.Sonuç: Bu çalışma günlük tiroid cerrahisinin seçilmiş hastalarda güveni- lir şekilde yerine getirilebileceğini göstermektedir.Anahtar kelimeler: günlük cerrahi, tiroid cerrahisi.
Section
Original Research