Büyük Damarların Doğumsal Düzeltilmiş Transpozisyonuna Eşlik Eden Hipoplastik Pulmoner Arter, Ventriküler Septal Defekt ve Dekstrokardi Varlığında Gebelik ve C/S ile Sağlıklı Doğum

  • Gülten TAÇOY
  • Selçuk ÖZKAN
  • Serdar KULA
  • Atiye ÇENGEL

Abstract

Büyük damarların doğumsal düzeltilmiş transpozisyonu (cTGA), doğumsal kalp hastalıklarının nadir gözlenen bir tipi olup, atriyoventriküler ve ventriküloarteriyel uyumsuzluğa bağlı olarak deoksijenize kanın sağ atriyumdan sol ventriküle, sonrasında pulmoner artere yönlenmesi, oksijenize olmuş kanın ise sol atriyuma, sağ ventriküle, takiben aortaya gönderilmesi ile karakterizedir. Gebelik önemli hemodinamik değişikliklere neden olarak hastalık seyrini etkileyebilir. Vaka sunumumuzda doğumsal düzeltilmiş büyük damar transpoziyonuna eşlik eden gebelik ve başarılı doğum sürecini tartışmayı planladık. Anahtar Kelimeler: Doğumsal düzeltilmiş büyük damar transpozisyonu, ventriküler septal defekt, gebelik, doğumPregnancy and Successful Delivery in a Patient with Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries Accompanied with a Hypoplastic Pulmonary Artery, Ventricular Septal Defect and DextrocardiaCongenitally corrected transposition of the great arteries (cTGA), a rare type of congenital heart disease, is characterised by atrioventricular and ventriculoarterial discordance in which oxygenised blood in the left ventricle is sent from the right atrium to the pulmonary artery and deoxygenised blood is sent from the right ventricle to the aorta. Pregnancy causes hemodynamic alterations that may change the course of the disease. In our case report, we evaluated a pregnant patient with corrected transposition of the great arteries who delivered successfully. Key Words: Congenitally corrected transposition of great arteries, ventricular septal defect, pregnancy, delivery