Anterior Komissür Mikrocerrahi Nöroanatomisi

  • Serhat Şevki Baydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
  • Hüseyin Biçeroğlu Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Abstract

Amaç: Anterior komissür her iki hemisferdeki frontal, temporal ve oksipital bölgeleri birbirine bağlayan kommissürel bir liftir. Bu çalışmada amacımız anterior komissürü ve segmentlerini ak madde diseksiyonu tekniği ile ortaya koyabilmektir. Materyal-Metot: Çalışmamız fikse edilmiş 8 insan kaynaklı kadavratik hemisferde gerçekleştirildi. Cerrahi mikroskop altında, Kligler’in ak madde diseksiyon tekniği kullanıldı. Bulgular: Anterior komissür lateral ve medial yüzeyden kademeli olarak diseke edildi. Medial yüzeyde, korpus kallosum rostrumun inferior ve posteriorunda yerleşmiştir. 3. ventrikülün de anterior sınırını oluşturmaktadır. Lateral yüzeyden diseke ettiğimizde ise lentiform çekirdeğin anterior tabanında oblik olarak yerleşmiştir. Anterior komissürün, gövde, anterior ve posterior bacak, temporal ve oksipital lifler olmak üzere 5 segmenti bulunmaktadır. Tartışma: Bikomissürel hat olarak bilinen anterior-posterior komissür hattı fonksiyonel cerrahi için vazgeçilmezidir. Epilepsi cerrahisinde kullanılan bir teknik olan kallosotomi sonrasında halen dirençli nöbetlerin devam ettiği bazı vakalar görülmüştür. Bunun sebebinin anterior komissür olduğu ve bu nedenle kallosotomi cerrahisi esnasında anterior komissürün de tahrip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sonuç: Ak madde çalışmaları beynin derin yapılarını çok daha anlayabilmemize yardımcı olmuştur. Böylelikle intraaksiyel cerrahileri daha güvenli bir biçimde yapıp, sağlam nöral dokuya daha nazik davranabilmekteyiz.

Author Biographies

Serhat Şevki Baydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Hüseyin Biçeroğlu, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

References

Fernández-Miranda JC, Rhoton AL Jr, Alvarez-Linera J, Kakizawa Y, Choi C, de Oliveira EP. Three-dimensional microsurgical and tractographic anatomy of the white matter of the human brain. Neurosurgery. 2008;62(6 suppl 3):989-1026.

De Ribet RM. Syste´matisation des centres nerveux et de leurs connexions. Paris, France: G. Doin et cie; 1957.

Wilde EA, Bigler ED, Haider JM, Chu Z, Levin HS, Li X, Hunter JV. Vulnerability of the anterior commissure in moderate to severe pediatric traumatic brain injury. J Child Neurol. 2006 Sep;21(9):769-76.

Otake K, Nakamura Y. Forebrain neurons with collateral projections to both interstitial nucleus of the posterior limb of the anterior commissure and the nucleus of the solitary tract in the rat. Neuroscience. 2003;119(3):623-628.

Nieuwenhuys R, Voogd J, van Huijzen C. The Human Central Nervous System: A Synopsis and Atlas. 4th rev. ed. Berlin, NY: Springer-Verlag; 1988:596.

Choi H, Kubicki M, Whitford TJ, Alvarado JL, Terry DP, Niznikiewicz M, McCarley RW, Kwon JS, Shenton ME. Diffusion tensor imaging of anterior commissural fibers in patients with schizophrenia. Schizophr Res. 2011 Aug;130(1-3):78-85.

Highley JR, Esiri MM, McDonald B, Roberts HC, Walker MA, Crow TJ. The size end fiber composition of the anterior commissure with respect to gender and schizophrenia. Biol Psychiatry. 1999;45(9):1120-1127.

Allen LS, Gorski RA. Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992;89(15):7199-7202

Van Meer N, Houtman AC, Van Schuerbeek P, Vanderhasselt T, Milleret C, Ten Tusscher MP. Interhemispheric Connections between the Primary Visual Cortical Areas via the Anterior Commissure in Human Callosal Agenesis. Front Syst Neurosci. 2016 Dec 26;10:101.

Tanriverdi T, Olivier A, Poulin N, Andermann F, Dubeau F. Long-term seizure outcome after corpus callosotomy: a retrospective analysis of 95 patients. J Neurosurg. 2009;110(2):332-342.

Peltier J, Verclytte S, Delmaire C, Pruvo JP, Havet E, Le Gars D. Microsurgical anatomy of the anterior commissure: correlations with diffusion tensor imaging fiber tracking and clinical relevance. Neurosurgery. 2011 Dec;69(2 Suppl Operative):ons241-6; discussion ons246-7. doi: 10.1227/NEU.0b013e31821bc822.

de Divittis O, Angileri FF, d’Avella D, Tschabitscher M, Tomasello F. Microsurgical anatomic features of the lamina terminalis. Neurosurgery. 2002;50(3):563-570.

Rhoton AL Jr, Yamamoto I, Peace DA. Microsurgery of the third ventricle, part 2 operative approaches. Neurosurgery. 1981;8(3):357-373.

Ludwig E, Klingler J. Atlas cerebri humani. Der innere Bau des Gehirns dargestellt auf Grund makroskopischer Präparate. The inner structure of the brain demonstrated on the basis of preparations. Boston, MA: Little, Brown; 1956:1-36.

Published
2019-11-23