Damakta Tespit Edilen Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Sunumu

Authors

  • Özgün Yıldırım
  • Mustafa Öztürk
  • Sibel Elif Gültekin

Abstract

Adenoid kistik karsinom (AKK) yavaş büyüyen ancak nüks oranı oldukça yüksek kötü huylu epitelyal tümördür ve baş boyun bölgesi kötü huylu tümörlerinin yaklaşık %1'ini, tüm tükürük bezi tümörlerinin %10’unu ve minör tükürük bezi tümörlerinin ise %30’unu oluşturmaktadır. Minör tükürük bezlerinde ve ağız içerisinde damakta daha sık izlenmektedir. 5 yıllık sağ kalım oranı %66 ile %92, 10-20 yıllık sağ kalım oranı ise %40 ile %70 arasındadır. Birincil lezyonun oluşumundan 10 sene sonra metastaz yaptığını bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu makalede damak yerleşimli ve oldukça geniş bir bölgede lokal invazyon gösteren, 17 yıllık AKK tanı öyküsü olan hasta vaka olarak sunulmuş ve konu ile ilgili güncel bilgiler tartışılmıştır.

Author Biographies

Özgün Yıldırım

Departmant of Oral and Maxillofacial Surgery

Mustafa Öztürk

Departmant of Oral and Maxillofacial Surgery

Sibel Elif Gültekin

Department of Oral Pathology

References

İnceoğlu B, Yakar EN, Şentürk MF, Görgün S. [Adenoid Cystic Carcinoma of the Mandible: Case Report]. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;6(2):84-6.

Kazancıoğlu HO, Çakır O, Ak G. [Palatal Adenoid Cystic Carcinoma: Case Report]. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2015;21(1):65-70.

Ingale Y, Bommanavar S, Ingale M, Pavaskar R. Adenoid cystic carcinoma of alveolar mucosa: A rare case report. J Oral Maxillofac Pathol. 2018;22(1):54-56.

Bereket C, Şenyurt Ö, Koyuncu M, Şener İ, Günhan Ö. [In Hard Palate, Solid Type Adenoid Cystic Carcinoma: Case Report]. Türkiye Klinikleri J Dental Sci. 2012;18(3):347-51.

Srivastava AC, Barpande S, Bhavthankar J, Mandale M. Adenoid cystic carcinoma of palate: Report of a solid variant. J Oral Maxillofac Pathol. 2018;22(1):65-68.

Yaga US, Gollamudi N, Mengji AK, Besta R, Panta P, Prakash B, et al. Adenoid cystic carcinoma of the palate: case report and review of literatüre. Pan African Medical Journal. 2016;24:1-6

Zhang LZ, Huang LY, Huang AL, Liu JX, Yang F. Adenoid cystic carcinoma of the vagina: A case report. Medicine. 2019;98:1.

Wang Q, Yu XS, Liu Y, Chen H. Adenoid cystic carcinoma in ventricle of larynx: An interesting case. Medicine. 2018;97:50.

Filho JAVG, Montalli VAM, Santos FP, Araújo NS, Araújo VC. Role of apoptotic, autophagic and senescence pathways in minor salivary gland adenoid cystic carcinoma. Diagnostic Pathology. 2019;14:14.

Ju WT, Zhao TC, Liu Y, Tan YR, Dong MJ, Sun Q, et al. Computed tomographic features of adenoid cystic carcinoma in the palate. Cancer Imaging. 2019;19:3.

Ünsal A, Karaman CZ, Kacar F, Şen S. [Atypically located pulmonary adenoid cystic carcinoma: Case report]. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2008;56(2):210-14.

Gedik D, Gül ŞK, Oruç AF, Mayadağlı A, Aksu A, Ceylaner B, et al. [Primary Adenoid Cystic Carcinoma of the Lung: A Case Report]. J Kartal TR. 2014;25(2):151-4.

Published

2020-12-12