Diş Hekimliğinde Monitörizasyon: Retrospektif Bir Çalışma

  • Zeynep Fatma Zor Gazi University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery DDs PhD, Research Assistant
  • Şaziye Şahin Ankara Özel Umut Hastanesi
  • Özgün Yıldırım Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Yeliz Kılınç Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Bekem Binler Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Abstract

Amaç: Sistemik hastalıklar ve anksiyete nedeniyle dental tedavilerin monitörizasyon, sedasyon ve genel anestezi altında yapılması gerekebilmektedir. Ancak sedasyon ve genel anesteziye bağlı riskler nedeniyle minör dental tedavilerin monitörizasyon altında yapılması daha güvenli olabilmektedir. Çalışmamızda monitörizasyon altında dental tedavileri gerçekleşen hastalara ait analizler bildirilmiştir. Yöntem:  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği’nde 2012-2017 yılları arasında  dental tedavileri monitörizasyon altında gerçekleştirilmiş toplam 67 hasta (29 kadın, 38 erkek); sistemik hastalıkları, ASA sınıflandırması, kullandıkları ilaçlar, alerji varlığı, yapılan dental tedaviler, monitörizasyon süresi, komplikasyon varlığı, monitörizasyon sırasında ilaç uygulaması ve acil müdahale açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların %64.2’si ASA II olarak sınıflandırılmış, %50.7’si mental retardasyon/motor mental retardasyon (MR/MMR) nedeniyle monitörize edilmiştir. Diş çekiminin en çok yapılan işlem olduğu tespit edilmiştir (%58.2). Hastaların  %34.3’üne monitörizasyon sırasında oksijen desteği sağlanmış, % 6’sında ise astım ve alerji için ilaç enjeksiyonları  yapılmıştır. Bir hastada komplikasyon bildirilmiştir (%1.5). Sonuç: Monitörizasyon altında yapılan dental tedaviler; hekimin daha rahat çalışmasını, hastanın kendisini daha güvende hissetmesini ve oluşabilecek komplikasyonların erken dönemde farkedilerek acil müdahalelerin en kısa sürede yapılabilmesini sağlamaktadır. Bununla beraber sedasyon ve genel anesteziye bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan ve getireceği mali yüklerden de kaçınılmış olur.

Author Biographies

Zeynep Fatma Zor, Gazi University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery DDs PhD, Research Assistant
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi AD. Araş. Gör. Dr.
Şaziye Şahin, Ankara Özel Umut Hastanesi
Profesör Doktor Ankara Özel Umut Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü
Özgün Yıldırım, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Araştırma Görevlisi Dt. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD
Yeliz Kılınç, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Araştırma Görevlisi Dr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD
Bekem Binler, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Araştırma Görevlisi Dr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD

References

KAYNAKLAR

-Arpacı AH, Venedik OK. Kindler Sendromlu Olguda Anestezi Yaklaşımımız. GMJ 2018; 29:373-4.

-Keleş GT. Evde Bakım Hastalarında Monitörizasyon. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2008;6:34-41.

-Kurt E, Coşar A, Sayı Editöründen. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics. 2009;2:1.

-Karacalar S, Aykaç B. Dental Girişimlerde Genel Anestezi Uygulamaları. Marmara Med J 2010;23;400-7.

-Yılmaz MZ, Türer A, Sümer M. Diş Hekimliği Pratiğinde Genel Anestezi : Derleme. Düzce Tıp Dergisi 2013;15:68-72.

-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)Anestezi Uygulama Kılavuzları; Preoperatif Hazırlık, 2005 Kasım.

-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Kılavuzları. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları, 2015 Aralık.

-Noyan A. Diş hekimliğinde günübirlik cerrahi anestezisi. Yeditepe Dent J 2018:23:151-163.

-Egan T.D, Wong K.C. Perioperative Smoking Cessation and Anesthesia. J. Clin Anesth 1992; 4:63-72.

-Baker S, Parico L. Pathologic pediatric conditions associated with a compromised airway. Int J Pediatr Dent 2010;20:102-111.

-Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, Lockhart PB, Baddour LM, Levison M, et al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. Circulation. 2007;116:1736–54.

-De Hert S, Imberger G, Carlisle J, Diemunsch P, FritschG, Moppett I, et al. Guidelines for preoperative evaluation of the adult non-cardiac surgery patient; The Task Force on Preoperative Evaluation of the Adult Patient of the European Society of Anesthesiology. European Journal of Anesthesiology 2011;28:684-722.

-Sampson H. Second Symposium on the Definition and Management of Anaflaxis: Summary report. Second National Instute of Allergy and Infections Disease/Food Allergy and Anaflaxis Network Symposium. J Allergy Clin Immunol 2006;17:391-7.

-Ay S, Öztürk M. Bilinçli Sedasyon. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000;3:121-6.

-Silva A. Anesthetic monitoring. In: Stoelting RK, Miller RD, eds. Basics of Anesthesia, 5th ed. Philadelphia : Churchill Livingstone, Elsevier; 2007. p.305-316.

- Locker D, Poulton R, Thomson WM. Psychological disorders and dental anxiety in a young adult population. Community Dent Oral Epidemiol 2001; 29: 456-463.

- Milgrom P, Fiset L, Melnick S ve ark. The prevalence and practice consequences of dental fear in a major US city. J Am Dent Assoc 1988;116:641-7.

-Gündüz S. Dental fobisi olan hastalarda diğer anksiyete bozuklukları eştanısı. Psikiyatri Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12. Psikiyatri Birimi ,İstanbul 2009.

-Cote JC, Wilson S. Guidelines for Monitoring and management of Pediatric Patients During and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures: An Update. American Academy of Pediatrics 118:6:2587-2601.

-Ljungman G, Gordh T, Sorensen S, Kreuger A. Lumbar puncture in pediatric oncology; conscious sedation vs. general anesthesia. Med Pediatr Oncol. 2001;36:372-9.

-Poe SS, Nolan MT, Dang D, Schauble J, Oechsle DG, Kress L, et al. Ensuring safety of patients receiving sedation for procedures: evaluation of clinical practice guidelines. Jt Comm J Qual Improv. 2001;27:28-41.

-Hoffman GM, Nowakowski R, Troshynski TJ, Berens RJ, Weisman SJ. Risk reduction in pediatric procedural sedation by application of an American Academy of Pediatrics/ American Society of Anesthesiologist process model. Pediatrics. 2002;109:236-243.

- Perrott DH, Yuen JP, Andresen RV, Dodson TB. Office-based ambulatory anesthesia outcomes of clinical practise of oral and maxillofacialsurgeons. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:983-5.

-Hezer H, Hasanoğlu HC. Oksijen Tedavisi. Turkish Medical Journal 2009;3:53-64.

-Finegan BA, Rashiq S, McAlister FA, O’Connor P. Selective ordering of preoperative investigations by anesthesiologists reduces the number and cost of tests. Can J Anaesth. 2005,52:575-580.

Published
2020-03-10
Section
Original Research