Klinefelter Sendromlu ve Normal Karyotipli Non-Obstruktif Azospermik Hastaların in vitro Fertilizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 • Seyhan Gümüşlü
 • Deniz Ercan
 • Esra Karabay
 • İsmail Güler
 • Ahmet Erdem
 • Nuray Bozkurt
 • Mesut Öktem
 • Mehmet Erdem
 • Mehmet Ali Ergün
 • Esra Tuğ
 • Onur Karabacak

Abstract

Amaç: Klinefelter Sendromlu (KFS) ile normal karyotipli non-obstruktif azospermik (NOA)  infertil hastalarımızın testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) ile elde edilen spermatozolarla yapılan IVF işlemlerinin sonuçlarını karşılaştırmaktır. Yöntem: TESE yapılmış 23 KFS’li ve 51 normal karyotipli NOA infertil  hasta incelendi.  Periferik kanda karyotip analizlerine  göre KFS’li ve normal karyotipli NOA olarak iki gruba ayrılmıştır. İki grup  yaş, hormon değerleri, TESE’ de sperm elde etme, klinik gebelik ve canlı doğum oranları bakımından karşılaştırılmıştır. KFS  ve  kontrol  grubu arasında  ortalama erkek yaşı ve  kadın yaşı, infertilite süreleri ve deneme sayıları  bakımından   istatistiki anlamlı bir fark yoktur ve benzer gruplardır. Bulgular: KFS grubunda kontrol grubuna göre foliküler uyarıcı hormon (FSH) ve  luteinize edici  hormon (LH) (p:0.05,P:0.06),  kontrol grubunda ise KFS gruba göre  klinik gebelik ve canlı doğum istatistiki anlamlı yüksek bulunmuştur. Sonuç: KFS ve kontrol grupları arasında testiküler sperm elde etme açısından istatistiki anlamlı fark bulunmazken, klinik gebelik ve canlı doğum kontrol grubunda istatistiki anlamlı yüksektir.

References

Bojesen A, Juul S, Gravholt CH. Prenatal and postnatal prevalence of Klinefelter syndrome: a national registry study. J Clin Endocrinol Metab 2003;8

Bojesen A, Gravholt CH. Klinefelter syndrome in clinical practice. Nat Clin Pract Urol 2007;4:192-204.

Lanfranco F, Kamischke A, Zitzmann M, Nieschlag E. Klinefelter’s syndrome. Lancet 2004;364:273-83.

Tartaglia N, Ayari N, Howell S, D’Epagnier C, Zeitler P. 48,XXYY, 48,XXXY and 49,XXXXY syndromes: not just variants of Klinefelter syndrome. 2011;100:851-60.

Visootsak J, Aylstock M, Graham JM Jr. Klinefelter syndrome and its variants: an update and review for the primary pediatrician. Clin Pediatr (Phila) 2001;40:639-51

Paulsen CA, Gordon DL, Carpenter RW, Gandy HM, Drucker WD. Klinefelter’s syndrome and its variants: a hormonal and chromosomal study

Smyth CM, Bremner WJ. Klinefelter syndrome. Arch Intern Med 1998;158:1309-14.

Wikström AM, Raivio T, Hadziselimovic F, et al. Klinefelter syndrome in adolescence: onset of puberty is associated with accelerated germ cell depletion. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2263-70

Fullerton G, Hamilton M, Maheshwari A. Should non-mosaic Klinefelter syndrome men be labelled as infertile in 2009. Hum Reprod 2010;25:588-97.

Palermo GD, Colombero LT, Hariprashad JJ, Schlegel PN, Rosenwaks Z.

Chromosome analysis of epididymal and testicular sperm in azoospermic

patients undergoing ICSI. Hum Reprod 2002;17:570-5.

Guler I, Erdem M, Erdem A, Demirdağ E, Tunc L, Bozkurt N, Mutlu MF, Oktem M. Impact of testicular histopathology as a predictor of sperm retrieval and pregnancy outcome in patients with nonobstructive azoospermia: correlation with clinical and hormonal factors. Andrologia. 2016 Sep;48(7):765-73

Oguz Y, Guler I, Erdem A, Mutlu MF, Gumuslu S, Oktem M, Bozkurt N, Erdem M The effect of swim-up and gradient sperm preparation techniques on deoxyribonucleic acid (DNA) fragmentation in subfertile patients. J Assist Reprod Genet. 2018 Jun;35(6):1083-1089.

Bakircioglu ME, Erden HF, Kaplancan T, Ciray N, Bener F, Bahceci M. Aging may adversely affect testicular sperm recovery in patients with Klinefelter syndrome. Urology 2006; 68: 1082–1086.

Mitcell, Robin, Boitrelle, Massart, Marchetti, Rigot.Correlation between testiculer sperm extraction outcomes and cilinical endocrine and testicular histology parameters in 120 azospermik men with normal serum level.ınternational. Journal of Andrology 299-305 June 2010

Amer MK, Ahmed AR, Abdel Hamid AA, GamalEl Din SF .Canspermatozoa be retrieved in non-obstructive azoospermic patients with high FSH level?: A retrospective cohort study.Andrologia. 2018 Oct MK

Vicdan K, Akarsu C, Sözen E, Buluç B, Vicdan A, Yılmaz Y, Biberoğlu K Outcome of intracytoplasmic sperm injection using fresh and cryopreserved-thawed testıcular spermatozoa in 83 azoospermic men with Klinefelter syndrome. J Obstet Gynaecol Res. 2016 Nov;42(11):1558-1566.

Cem Yücel1 , Orçun Çelik1 , Mehmet Zeynel Keskin1 , Özgür Çakmak1 , Ülkü Küçük2 , Zafer Kozacıoğlu Klinefelter sendromlu ve normal karyotipli hastaların testiküler sperm ekstraksiyonu sonuçlarının karşılaştılması: 10 yıllık tek merkez deneyimi Comparison of testicular sperm extraction results in patients with Klinefelter syndrome and normal karyotypes: 10 years single center experience .And. Bul 2018;20:6−10

Ramasamy R, Lin K, Gosden LV, Rosenwaks Z, Palermo GD, Schlegel PN (2009) High serum FSH levels in men with nonobstructive Azospermia does not affect success of microdissection testicular sperm extraction. Fertil Steril 92:590–593

Turunc T, Gul U, Haydardedeoglu B, Bal N, Kuzgunbay BPeskircioglu L, Ozkardes H (2010). Conventional testicular sperm extraction combined with the microdissection technique in nonobstructive azoospermic patients: a prospective comparative study. Fertil Steril94:2157-2160

Vlobergs V., Verheyen G,Santos-Ribero s.,Staessen C.,Verpoest W.,Gies ı.,Tournaye H. Is genetic fatherhood within reach for all azospermic Klinefelter men? PloS 0ne. 13(7)July 2018

Published
2020-09-12
Section
Original Research