İnguinal Bölgede Portal Hipertansiyona Bağlı Kollateral Vasküler Yumak; İnguinal Herni ile Ayırıcı Tanı

  • Hakan Abdullah Özgül Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Işıl Başara Akın Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Canan Altay Dokuz Eylül Üniversitesi

Abstract

İnguinal bölgede şişlik sık karşılaşılan bir klinik bulgu olup en sık nedeni inguinal hernilerdir. Herniler dışında; lenf nodları, hematom ve abse gibi yaygın sebepler ile spermatik kord tümörleri, endometriozis, leiomyoma, round ligaman varikozitesi ve retroperitoneal kitleler gibi nadir sebeplerle de inguinal şişlik oluşabilmektedir. Burada, inguinal şişlik yakınması olan ve daha önce portal hipertansiyon varlığı bilinmeyen 39 yaşında erkek hastada, paraumbilikal ven ile sol femoral ven arasındaki kollateral vasküler yapılara ait kontrastlı abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) inceleme bulguları sunulmuştur.

References

-Mostbeck GH, Wittich GR, Herold C et al.Hemodynamic Significance of the Paraumblical Vein in Portal Hypertension: Assessment with Duplex US. Radiology 1989; 170:339-342.

-Sharma M, Rameshbabu CS. Collateral Pathways in Portal Hypertension. Journal of Clinical and Experimental Hepatology 2012; 2:338–352.

-Burkhardt JH, Arshanskiy Y, Munson JL, Scholz FJ. Diagnosis of Inguinal Region Hernias with Axial CT: The Lateral Crescent Sign and Other Key Findings. RadioGraphics 2011; 31(2):E1–E12.

-Özkurt H, Karatağ O, Karaarslan E, Başak M. Clinical and CT findings of epiploic appendagitis within an inguinal hernia. Diagn Interv Radiol 2007; 13:23-25.

Published
2020-09-12