Çocukluk Çağı Non-Parazitik Dalak Kistlerine Cerrahi Yaklaşım

  • Sefa Sağ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
  • Hatice Sonay Yalçın Cömert Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
  • Halil İbrahim Çakmak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Rize
  • Mustafa İmamoğlu Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
  • Haluk Sarıhan Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon

Abstract

Amaç: Bizler çalışmamızda çocukluk çağı non- parazitik dalak kistlerine cerrahi yaklaşımlarımızı karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı ve değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 2012-2017 tarihleri arasında non- parazitik dalak kisti nedeniyle cerrahi girişim yapılan olgular geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, uygulanan cerrahi metod, patolojik tanı ve takip açısından olgular değerlendirildi.       Bulgular: Non-parazitik dalak kisti nedeniyle cerrahi girişim uygulanan sekiz olgunun (5 kız, 3 erkek) yaş ortalaması 15 yıl ( minumum-maximum: 9-18 yaş) idi. Beş olguya (% 62,5) parsiyel splenektomi, üç olguya (% 38,5) ise total splenektomi uygulandı. Ameliyat süreleri total splenektomilerde 75-90 dakika; parsiyel yapılanlarda 60-75 dakika arasında değişmekteydi. Hiçbir olguda komplikasyon görülmedi ve kan transfüzyonuna ihtiyaç olacak kadar kanama olmadı. Patoloji sonuçlarına bakıldığında dört olgumuzda (% 50) epitalyal kist, üç olgumuzda(%37,5) pseudokist ve bir olgumuz (%12,5) mezotelial kist olarak rapor edildi. Olgulara altı aylık periyotlarla ultrasonografi kontrolü önerildi şu ana kadar nüks görülmedi. Sonuç: Dalak, özellikle çocuklarda immune sistem için çok önemli bir organdır ,bundan dolayı non parazitik dalak kistinin cerrahi tedavisinde kistin lokalizasyonu ve boyutları uygun olması durumunda dalak koruyucu cerrahi seçeneği öncelikli olarak düşünülebilir.

Author Biographies

Sefa Sağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KANUNİ EĞİTİM ARAŞ.HAST. ÇOCUK CERRRAHİ BİRİMİ
Hatice Sonay Yalçın Cömert, Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
Doktor Öğretim Üyesi
Halil İbrahim Çakmak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Rize
Doktor Öğretim Üyesi
Mustafa İmamoğlu, Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
Profesör
Haluk Sarıhan, Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Cerrahi Bölümü, Trabzon
Profesör

References

Robbins FG, Yellin AE, Lingua RW, Craig JR, Turrill FL, Mikkelsen WP. Splenic epidermoid cysts. Ann Surg 1978;187:231–35.

Geraghty M, Khan IZ, Conlon KC. Large primary splenic cyst: a laparoscopic technique. J Minim Access Surg 2009;5:14–6.

Balzan SM, Riedner CE, Santos LM, Pazzinatto MC, Fontes PR. Post traumatic splenic cysts and partial splenectomy: report of a case. Surg Today 2001;31:262–65.

Karia N, Lakhoo K. Complicated congenital splenic cyst: saved by a splenunculus. Afr J Paediatr Surg 2011;8:98–101.

Zhang GY, Hu SY, Zhang HF, Wang KX, Wang L. Short clinical report. A novel therapeutic approach to non-parasitic splenic cysts: laparoscopic fenestration and endothelium obliteration. Minim Invasive Ther Allied Technol 2007;16:314–16.

Sinwar PD. Overwhelming post splenectomy infection syndrome − Review study Int J Surg 2014;12:1314–16.

Shabtaie SA, Hogan AR, Slidell MB. Splenic Cysts. Pediatr Ann 2016;45:251–56.

Vezakis A, Dellaportas D, Polymeneas G, Tasoulis MK, Chondrogiannis C, Melemeni A, Polydorou A, Fragulidis GP. Two cases of primary splenic hydatid cyst in Greece. Korean J Parasitol 2012; 50: 147-50.

Fowler RH. Non parasitic benign cystic tumours of the spleen. Int Abstr Surg 1953;96:209–27.

Wu HM, Kortbeek JB. Management of splenic pseudocysts following trauma: a retrospective case series. Am J Surg 2006 ;191;631-4.

Warnke RA, Weis LM, Chan JK, Cleary ML, Dorfman RF. Tumors of the Lymph Nodes and Spleen. 3rd ed. Vol 14. Washington DC: AFIP Press, 1995: 508.

Verma A, Yadav A, Sharma S, Saini D, Om P, Khoja H, Banerjee K, Nl H. A rare splenic pseudocyst. J Surg Case RRep 2013;1013:rjt086

Kenney CD, Hoeger YE, Yetasook AK, Linn JG, Denham EW, Carbray J, Ujiki MB. Management of non-parasitic splenic cysts: does size really matter? J Gastrointest Surg 2014;18:1658-63.

Szczepanik AB, Meissner AJ. Partial Splenectomy in the Management of Nonparasitic Splenic Cysts. World J Surg 2009 33:852-56.

Golmohammadzadeh H, Maddah G, Shams Hojjati Y, Abdollahi A, Shabahang H. Splenic cysts: Analysis of 16 cases. Caspian J Intern Med 2016;7:217-21.

Karfis EA, Roustanis E, Tsimoyiannis EC. Surgical management of nonparasitic splenic cysts. JSLS 2009;13:207-12.

Published
2020-09-12
Section
Original Research