Nadir Görülen Bir Ektopia Kordis ve Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül Vakası

  • Musa Silahlı Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Zeynel Gökmen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi.
  • Mahmut Gökdemir aşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Abstract

Ektopia kordis nadir görülen bir anomalidir. Karın duvarındaki defektten kalbin parsiyel ya da total olarak toraks kavitesinin dışında olması olarak tanımlanır. Buna bazen karaciğer ve bağırsaklar eşlik edebilir. Kalbin kendine ait defektlerin görülme olasılığı da yüksektir. Burada antenatal ektopia kordis tanısı alan ve beraberinde çift çıkışlı sağ ventrikülü olan 121 gün yeni doğanda izlenen bir vakayı sunmaktayız.

Author Biographies

Musa Silahlı, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD
Zeynel Gökmen, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD
Mahmut Gökdemir, aşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Kardiyolojisi BD.

References

Cantrell JR, Haller JA, Ravitch MM. A syndrome of congenital defects involving the abdominal wall, sternum, diaphragm, pericardium, and heart. Surg Gynecol Obstet, 1958;107: 612-4.

Hornberger LK, Colan SD, Lock JE, et al: Outcome of patients with ectopia cordis and significant intracardiac defects. Circulation 1996;94:32–7.

Singh N, Bera ML, Sachdev MS, et al: Pentalogy of Cantrell with left ventricular diverticulum: A case report and review of literature. Congenit Heart Dis 2010;5:454-7.

Sakasai Y, Thang BQ, Kanemoto SJ Card SurgStaged repair of pentalogy of Cantrell with ectopia cordis and ventricular septal defect, 2012; 27: 390-2

Morales JM, Patel SG, Duff JA, Villareal RL, Simpson JW.Ectopia cordis and other midline defects.Ann Thorac Surg. 2000 ;70:111-4.

Harring G, Weil J, Thiel C, Schmelzle R, Mueller GC. Management of Pentalogy of Cantrell with complete ectopia cordis and Double Outlet Right Ventricle.Congenit Anom (Kyoto). 2015;55:121-3.

Published
2018-12-20