Stereotaksik Biyopsi Deneyimi

  • Ümit Akın Dere Başkent University
  • Fikret Şahintürk Başkent University
  • Erkin Sönmez Başkent University
  • Salih Gülşen Başkent University
  • Cem Yılmaz Başkent University
  • Mehmet Nur Altınörs Başkent University

Abstract

Amaç: Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde yapılan stereotaksik biyopsi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilip literatür ile karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde 1996-2018 yılları arasında stereotaksik biyopsi işlemi uygulanan 151 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük gözden geçirildi. Olgular yaş, cinsiyet, patolojinin intrakranial lokalizasyonu ve örnek alınan dokuların patoloji sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Biyopsi yapılan olguların 84'ü (%55,6) erkek, 67'si (%44,4) kadındır. Yaş ortalaması 47.7, yaş spektrumu 26-84'dür.  Olguların 102'sinde (%67,55) lezyon lobar yerleşimli, 42 olguda (%27,82) derin yerleşimlidir. Yedi olguda (%4.6) çoklu lezyon saptanmıştır. Patolojik tanıya 125 (%82.78) olguda erişilmiş buna karşın 16 (% 10.59) olguda patoloji sonucu beyin dokusu, 10 (% 6.62) olguda gliozis olarak gelmiştir. Sekiz olguya ikinci kez, bir olguya üçüncü kez biyopsi yapılmıştır. Serideki 13 olguda kraniotomi ile tümör eksizyonu gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Stereotaksik yolla beyin biyopsisi almak güvenli, basit ve yüksek tanı değeri olan bir yöntem olup karşılaşılan sorunlar patolojik tanıya ulaşamama, tümörlerin değişik bölgelerindeki bulguların farklı olduğu durumlarda alınan örneğin tümörün bütünü hakkında bilgi vermesinin mümkün olmayışı ve tekniğe bağlı bazı hatalardır.

Author Biographies

Ümit Akın Dere, Başkent University
Department of Neurosurgery
Fikret Şahintürk, Başkent University
Department of Neurosurgery
Erkin Sönmez, Başkent University
Department of Neurosurgery
Salih Gülşen, Başkent University
Department of Neurosurgery
Cem Yılmaz, Başkent University
Department of Neurosurgery
Mehmet Nur Altınörs, Başkent University
Department of Neurosurgery

References

Spiegel EA, Wycis HT, Marks M, Lee AJ. Stereotaxic Apparatus for Operations on the Human Brain. Science. 1947;106(2754):349-50.

Leksell L, Jernberg B. Stereotaxis and tomography. A technical note. Acta Neurochir (Wien). 1980;52(1-2):1-7.

Maroon JC, Bank WO, Drayer BP, Rosenbaum AE. Intracranial biopsy assisted by computerized tomography. J Neurosurg. 1977;46(6):740-4.

Dammers R, Haitsma IK, Schouten JW, Kros JM, Avezaat CJ, Vincent AJ. Safety and efficacy of frameless and frame-based intracranial biopsy techniques. Acta Neurochir (Wien). 2008;150(1):23-9.

Soo TM, Bernstein M, Provias J, Tasker R, Lozano A, Guha A. Failed stereotactic biopsy in a series of 518 cases. Stereotact Funct Neurosurg. 1995;64(4):183-96.

Bernstein M, Parrent AG. Complications of CT-guided stereotactic biopsy of intra-axial brain lesions. J Neurosurg. 1994;81(2):165-8.

Nishihara M, Sasayama T, Kudo H, Kohmura E. Morbidity of stereotactic biopsy for intracranial lesions. Kobe J Med Sci. 2011;56(4):E148-53.

Malone H, Yang J, Hershman DL, Wright JD, Bruce JN, Neugut AI. Complications Following Stereotactic Needle Biopsy of Intracranial Tumors. World Neurosurg. 2015;84(4):1084-9.

Shakal AA, Mokbel EA. Hemorrhage after stereotactic biopsy from intra-axial brain lesions: incidence and avoidance. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2014;75(3):177-82.

Hayden R, Cajulis RS, Frias-Hidvegi D, Brody BA, Yu G, Levy R. Intraoperative diagnostic techniques for stereotactic brain biopsy: cytology versus frozen-section histopathology. Stereotact Funct Neurosurg. 1995;65(1-4):187-93.

Heper AO, Erden E, Savas A, Ceyhan K, Erden I, Akyar S, et al. An analysis of stereotactic biopsy of brain tumors and nonneoplastic lesions: a prospective clinicopathologic study. Surg Neurol. 2005;64 Suppl 2:S82-8.

Aker FV, Hakan T, Karadereler S, Erkan M. Accuracy and diagnostic yield of stereotactic biopsy in the diagnosis of brain masses: comparison of results of biopsy and resected surgical specimens. Neuropathology. 2005;25(3):207-13.

Pirotte BJ, Lubansu A, Massager N, Wikler D, Goldman S, Levivier M. Results of positron emission tomography guidance and reassessment of the utility of and indications for stereotactic biopsy in children with infiltrative brainstem tumors. J Neurosurg. 2007;107(5 Suppl):392-9.

Dorward NL, Paleologos TS, Alberti O, Thomas DG. The advantages of frameless stereotactic biopsy over frame-based biopsy. Br J Neurosurg. 2002;16(2):110-8.

Dammers R, Schouten JW, Haitsma IK, Vincent AJ, Kros JM, Dirven CM. Towards improving the safety and diagnostic yield of stereotactic biopsy in a single centre. Acta Neurochir (Wien). 2010;152(11):1915-21.

Czyz M, Tabakow P, Weiser A, Lechowicz-Glogowska BE, Zub LW, Jarmundowicz W. The safety and effectiveness of low field intraoperative MRI guidance in frameless stereotactic biopsies of brain tumours-design and interim analysis of a prospective randomized trial. Neurosurg Rev. 2014;37(1):127-37.

Lu WS, Zheng KH, Qiu F, Jia B, Ni WG, Yang CL, et al. [Magnetic resonance spectroscopy-guided stereotactic biopsy for brain lesion]. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2012;50(10):898-901.

Published
2020-09-12
Section
Original Research