Neoplazmayı Taklit Eden Submukozal Dil Enfeksiyonunun Tanısında Dil Ultrasonografisi: Olgu Sunumu

  • Utku AYDİL
  • Yusuf KIZIL

Abstract

Bir haftadır dilde şişlik şikayeti ile başvuran kırk dört yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde dilinin sağında submukozal kitle lezyonu tespit edildi. Yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikinde neoplazm ile uyumlu kitle saptandı. Biyopsi planlanmadan önce intraoral dil ultrasonografisi (USG) yapıldı ve kas lifleri arasında ödem saptandı ancak kitle ya da apse formasyonu yoktu. Ampirik antibiyotik tedavisi sonrası yapılan kontrol MRG tetkikinde kitlenin tamamen kaybolduğu görüldü. Şüpheli submukozal dil lezyonlarının görüntülemesinde USG yararlı bir modalite olarak akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler: Dil, enfeksiyon, glossit, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme Tongue Ultrasonography in the Diagnosis of a Submucosal Tongue Infection Mimicking a Neoplasm: a Case ReportA 44-year-old-man presented with submucosal tongue swelling with a duration of one week. Upon physical examination, a submucosal mass lesion on the right side of the tongue was detected. An initial magnetic resonance imaging (MRI) study showed a tongue mass thought to be a tongue neoplasm. Before a biopsy, intraoral tongue ultrasonography (USG) was performed and edema formation within the tongue muscle fibres was detected without any mass or abscess formation. After empirical antibiotic treatment, a subsequent MRI showed complete resolution of the lesion. In the diagnostic work-up of a suspicious submucosal tongue lesion, USG imaging is helpful and should be considered. Key Words: Tongue, infection, glossitis, ultrasonography, magnetic resonance imaging