Sol Ana Koroner Artere Acil Girişim

  • Özge Çakmak Karaaslan
  • Salih Topal
  • Burak Sezenöz
  • Rıdvan Yalçın

Abstract

Sol ana koroner arter(LMCA) lezyonlarında öncelikli tedavi by-pass cerrahisi olarak değerlendirilirken, son yıllarda yapılan çalışmalar perkütan koroner girişimin(PKG) de alternatif olabileceğini vurgulamaktadır.[1, 2] 47 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve senkop şikayeti ile merkezimize başvurdu. Koroner anjiografide(KAG); LMCA ostiumunda %95 lik darlık oluşturan trombüslü komplike plak izlendi. Hasta acil koroner By-pass cerrahisi kararı verildi, o sırada kardiyak arrest gelişti, kardiyopulmoner ressüsitasyon (CPR) altında tekrar kateter laboratuvarına alındı. LMCA ya stent yerleştirildi. Mevcut vakada olduğu gibi kardiyak arrest veya kardiyojenik şok tablosu gelişen hastalarda olabildiğince hızlı müdahale etmek ve iskemi süresini kısaltmak amacıyla acil perkütan koroner girişim öncelikli tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

References

De Rosa, S., et al., Long-term outcomes of coronary artery bypass grafting versus stent-PCI for unprotected left main disease: a meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord, 2017; 17: 240.

Giacoppo, D., et al., Percutaneous Coronary Intervention vs Coronary Artery Bypass Grafting in Patients With Left Main Coronary Artery Stenosis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Cardiol, 2017;2:1079-88.

Hennekens, C.H., Increasing burden of cardiovascular disease: current knowledge and future directions for research on risk factors. Circulation, 1998; 97:1095-102.

Stone, G.W., et al., Everolimus-Eluting Stents or Bypass Surgery for Left Main Coronary Artery Disease. N Engl J Med, 2016;375:2223-35.

Mäkikallio, T., et al., Percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in treatment of unprotected left main stenosis (NOBLE): a prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. The Lancet, 2016; 388: 2743-52.

Jamieson, B.D. and E.R. Mariano, Thoracic and lumbar paravertebral blocks for outpatient lithotripsy. Journal of clinical anesthesia, 2007;19:149-51.

Morice, M.C., et al., Outcomes in patients with de novo left main disease treated with either percutaneous coronary intervention using paclitaxel-eluting stents or coronary artery bypass graft treatment in the Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery (SYNTAX) trial. Circulation, 2010;121: 2645-53.

Head, S.J., et al., Mortality after coronary artery bypass grafting versus percutaneous coronary intervention with stenting for coronary artery disease: a pooled analysis of individual patient data. Lancet, 2018;391:939-48.

Cohen, D.J., et al., Cost-effectiveness of percutaneous coronary intervention with drug-eluting stents versus bypass surgery for patients with 3-vessel or left main coronary artery disease: final results from the Synergy Between Percutaneous Coronary Intervention With TAXUS and Cardiac Surgery (SYNTAX) trial. Circulation, 2014;130:1146-57.

Published
2019-03-25