Gilbert Sendromunun Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi var mı?

  • Tolga Düzenli Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastoenteroloji Kliniği, 34688, Üsküdar, İstanbul
  • Başak Çakır Güney Department of Internal Medicine, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
  • Alpaslan Tanoğlu Department of Gastroenterology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
  • Mustafa Kaplan Department of Internal Medicine, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
  • Taner Akyol Department of Gastroenterology, Samsun Gazi State Hospital, Samsun, Turkey.

Abstract

Amaç: Gilbert sendromu, artmış indirek bilirubin düzeyleri ile karakterize, tekrarlayan hafif sarılıklarla seyreden benign bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, bilirubinin artmış seviyelerinin, kırmızı küre dağılım genişliği (RDW), ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve diğer hematolojik parametreler üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Yöntem: İşe giriş muayeneleri için başvuran 20-28 yaş arası toplam 1190 genç erkek birey çalışmaya alındı. İşe giriş muayeneleri kapsamında ayrıntılı anamnez alımı, detaylı fizik muayene, hematolojik ve biyokimyasal parametreleri, tüm abdominal ultrasonografileri yapıldı. Kriterleri karşılayan 774 hasta arasından indirekt bilirubin yüksekliği dışında patolojik neticesi olmayan 63 hastaya Gilbert sendromu tanısı kondu. Kontrol grubu olarak 70 hasta rastgele olarak 711 hasta arasından seçildi. İstatistiksel olarak karşılaştırma ve korelasyon analizleri yapıldı. Bulgular: Gilbert sendromu grubunda RDW 12,0 ± 1,1; MPV 7,7 ± 0,7 fl; NLR 2,23±1,07; PLR 113,1±31,0 idi. Kontrol grubunun ise RDW değeri 11,8 ± 0,9 (p=0,153); MPV 8,2 ± 0,8 fl (p<0,001); NLR 1,84 ± 0,78 (p=0,026); PLR 102,6 ± 28,1 (p=0,044) idi. Yapılan karşılaştırmalarda RDW’ de her iki grup arasında fark saptanmazken; Gilbert sendromlularda MPV kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük, NLR ve PLR ise yüksek idi. Total bilirubin seviyeleri ile MPV ve lenfosit sayıları arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (p<0,05). Sonuç: Gilbert sendromunun kardiyoprotektif etkisinde, hematolojik parametrelerdeki değişiklikler rol oynayabilir.

References

Schwertner HA, Vítek L. Gilbert’s syndrome, UGT1A1*28 allele, and cardiovascular disease risk: possible protective effects and therapeutic applications of bilirubin. Atherosclerosis 2008; 198(1):1–11.

Vítek L, Jirsa M, Brodanová M, et al. Gilbert syndrome and ischemic heart disease: a protective effect of elevated bilirubin levels. Atherosclerosis 2002; 160(2):449–456.

Hjelkrem M, Morales A, Williams CD, Harrison SA. Unconjugated hyperbilirubinemia is inversely associated with non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Aliment Pharmacol Ther 2012; 35:1416–1423.

Davi G, Patrono C. Platelet activation and atherothrombosis. N Engl J Med 2007; 357:2482–2494.

Peters WHM, te Morsche RHM, Roelofs HMJ. Combined polymorphisms in UDP-glucuronosyltransferases 1A1 and 1A6: implications for patients with Gilbert’s syndrome. J Hepatol 2003; 38:3–8.

Chia S, Nagurney JT, Brown DF, et al. Association of leukocyte and neutrophil counts with infarct size, left ventricular function and outcomes after percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction. Am J Cardiol 2009; 103(3):333–337.

Bian C, Wu Y, Shi Y, et al. Predective value of the relative lymphocyte count in coronary heart disease. Heart Vessels 2010; 25(6):469–473.

Kundur AR, Singh I, Bulmer AC. Bilirubin, platelet activation and heart disease: a missing link to cardiovascular protection in Gilbert's syndrome? Atherosclerosis. 2015 Mar;239(1):73-84.

Zelenka J, Muchova L, Zelenkova M, et al. Intracellular accumulation of bilirubin as a defense mechanism against increased oxidative stress. Biochimie 2012;94:1821 – 1827.

Cure MC, Cure E, Kirbas A, Cicek AC, Yuce S. The effects of Gilbert's syndrome on the mean platelet volume and other hematological parameters. Blood Coagul Fibrinolysis. 2013 Jul;24(5):484-8.

Keshavan P, Schwemberger SJ. Unconjugated bilirubin induces apoptosis in colon cancer cells by triggering mitochondrial depolarization. Int J Cancer 2004; 112(3):433–445.

Jangi S, Otterbein L, Robson S. The molecular basis for the immunomodulatory activities of unconjugated bilirubin. Int J Biochem Cell Biol 2013; 45:2843–2851.

Montagnana M, Cervellin G, Meschi T, Lippi G. The role of red blood cell distribution width in cardiovascular and thrombotic disorders. Clin Chem Lab Med. 2011 Dec 17;50(4):635-41.

Kim CH, Park JT, Kim EJ, et al. An increase in red blood cell distribution width from baseline predicts mortality in patients with severe sepsis or septic shock. Crit Care. 2013 Dec 9;17(6):R282.

Sarlak H, Arslan E, Cakar M, et al. Relation between unconjugated bilirubin and RDW, neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to lymphocyte ratio in Gilbert's syndrome. Springerplus. 2016 Aug 22;5(1):1392.

Akboga MK, Canpolat U, Sahinarslan A, et al. Association of serum total bilirubin level with severity of coronary atherosclerosis is linked to systemic inflammation. Atherosclerosis. 2015 May;240(1):110-4.

Ikeda Y, Hamano H, Satoh A, et al. Bilirubin exerts pro-angiogenic property through Akt-eNOS-dependent pathway. Hypertens Res. 2015 Nov;38(11):733-40.

Gupta N, Singh T, Chaudhary R, et al. Bilirubin in coronary artery disease: Cytotoxic or protective? World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2016 Nov 6;7(4):469-476.

Published
2019-12-21
Section
Original Research