Ülseratif Kolitli Çocuklarda Kolektominin Etkileri

  • Aysel Ünlüsoy Aksu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Neslihan Gürcan Kaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Sinan Sarı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ödül Eğritaş Gürkan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ramazan Karabulut Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Buket Dalgıç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abstract

Amaç: Ülseratif kolit (ÜK) tanısı ile izlenen çocuklarda kolektomi etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kolektomi öncesi ve sonrası klinik ve laboratuvar bulgular ve kolektomi ilişkili komplikasyonlar geriye dönük değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Kolektomi yapılan 18 hastanın ortalama yaşları 8,02±5,66 olup; %66,6’sı erkektir. On altı hastada kolektomi endikasyonu medikal tedaviye yanıtsızlık, bir hastada displazi, bir hastada toksik megakolon ve kanamadır. Kolektomi öncesi; 13 hastaya, basamak yükseltici / kurtarıcı tedavi olarak siklosporin ve/veya infliksimab verilmiştir. On üç hastaya ileostomisiz ileoanal anastomoz, 2 hastaya ileostomisiz ileal poş ile ileoanal anastomoz, 2 hastaya ileostomi ve Hartmann poş ile subtotal kolektomi, 1 hastaya subtotal kolektomi yapılmıştır. Hastaların kolektomiden 1 yıl sonra bakılan ağırlık, boy, vücut kitle indeksi Z skorlarında kolektomi öncesine göre artış görülse de, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Kolektomiden 1 yıl sonra hemoglobin değeri artmış; lökosit, C-reaktif protein ve sedimentasyon değerleri düşmüştür. Kolektomi sonrası 2 hasta dışındaki tüm hastaların kullandığı immünsupresif ilaçlar kesilmiştir. En sık görülen kolektomi ilişkili komplikasyon dışkı kaçırma ve sık dışkılamadır. Tartışma: Ülseratif kolit tedavisinde en sık olarak medikal tedaviye yanıtsızlık endikasyonu ile yapılan kolektomi; inflamasyonu kontrol ederek, klinik ve laboratuvar bulguları düzeltmekte, çocukların büyüme ve gelişmesini sağlamaktadır. Önemli yan etkileri olan immünsupresif ilaçların kullanımını azaltmaktadır. Komplikasyonları, hastalığa göre kontrolü daha kolay problemlerdir.

Author Biographies

Aysel Ünlüsoy Aksu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
Neslihan Gürcan Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
Sinan Sarı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
Ödül Eğritaş Gürkan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı
Ramazan Karabulut, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Buket Dalgıç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

References

Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care- an Evidence-Based Guideline from ECCO and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 May 30.

Van Limbergen J, Russell RK, Drummond HE, ve ark. Definition of phenotypic characteristics of childhood-onset inflammatory bowel disease. Gastroenterolog 2008; 135:1114-22.

Gower-Rousseau C, Dauchet L, Vernier-Massouille G, ve ark. The natural history of pediatric ulcerative colitis: a population-based cohort study. Am J Gastroenterol 2009; 104:2080-8.

Cakir M, Unal F, Dinler G, ve ark. Inflammatory bowel disease in Turkish children. World J Pediatr. 2015; 11:331-7.

Benchimol EI, Guttmann A, To T, ve ark. Changes to surgical and hospitalization rates of pediatric inflammatory bowel disease in Ontario, Canada (1994-2007). Inflamm Bowel Dis 2011; 17:2153-61.

Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis; An Evidence-based Consensus Guideline from ECCO and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 May 30.

Ashton JJ, Versteegh HP, Batra A, ve ark. Colectomy in pediatric ulcerative colitis: A single center experience of indications, outcomes, and complications. J Pediatr Surg. 2016; 51:277-81.

Rinawi F, Assa A, Eliakim R, ve ark. Risk of Colectomy in Patients With Pediatric-onset Ulcerative Colitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017; 65:410-415.

Shen B. The Evaluation of Postoperative Patients with Ulcerative Colitis. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2016; 26:669-77.

Ryan DP, Doody DP. Surgical options in the treatment of ulcerative colitis. Semin Pediatr Surg. 2017; 26:379-383.

Rialon KL, Crowley E, Seemann NM, ve ark. Long-term outcomes for children with very early-onset colitis: Implications for surgical management. J Pediatr Surg. 2018; 53:964-967.

Peyrin-Biroulet L, Germain A, Patel AS, Lindsay JO. Systematic review: outcomes and post-operative complications following colectomy for ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2016; 44:807-16.

Orlanski-Meyer E, Topf-Olivestone C, Ledder O, ve ark. Pouchitis in paediatric UC: A multicentre longitudinal cohort study from the Porto IBD working group of ESPGHAN. ESPGHAN annual meeting, Prague, May 12th 2017:Abstr G-O-038.

Nicholls S, Vieira MC, Majrowski WH, ve ark. Linear growth after colectomy for ulcerative colitis in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1995; 21:82-6.

Published
2019-03-25
Section
Original Research