Cerrahi Sonrası Tekrarlayan Sternum Kırıklarında Onarım Tekniği: Yeni Bir Modifikasyon

  • Abdullah Özer gazi university
  • Mustafa Hakan Zor gazi university
  • Tolga Tatar gazi university
  • Barış Mardin gazi university
  • Semih Yaylı gazi university
  • Gül Meral Kocabeyoğlu gazi university
  • Yusuf Ünal gazi university

Abstract

Median sternotomi ile yapılan cerrahilerden sonra sternum dehissensi görülmesi hastanın postoperatif performansı açısından önemli bir sorundur. Cerrahi olarak düzeltilmesi gereken bu durumun tedavisinde farklı yöntem ve gereçler kullanılmaktadır. Bu yöntemler kimi zaman tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, uygulamış olduğumuz kombine yöntemi paylaşmış bulunuyoruz.

Author Biographies

Abdullah Özer, gazi university
cardio vascular surgery
Mustafa Hakan Zor, gazi university
cardio vascular surgery
Tolga Tatar, gazi university
cardio vascular surgery
Barış Mardin, gazi university
cardio vascular surgery
Semih Yaylı, gazi university
cardio vascular surgery
Gül Meral Kocabeyoğlu, gazi university
anesthesia and reanimation
Yusuf Ünal, gazi university
anesthesia and reanimation

References

Molenkamp, Sanne MD; Waterbolk, Tjalling W. MD; Mariani, Massimo A. MD, PhD; Werker, Paul M.N. MD, PhD. Predictors of Complications After Pectoralis Major Transposition for Sternum Dehiscence. Annals of Plastic Surgery: February 2017;78:208–12

Loladze G, Kuehnel RU, Claus T, Hartrumpf M, Kuepper F, Pohl M, Albes JM. Double-Wire versus Single-Wire Sternal Closure in Obese Patients: a Randomized Prospective Study. Thorac Cardiovasc Surg. 2017;65:332-7.

Cotogni P, Barbero C, Rinaldi M.Deep sternal wound infection after cardiac surgery: Evidences and controversies. World J Crit Care Med. 2015;4:265-73.

Park JS, Kuo JH, Young JN, Wong MS. Rigid Sternal Fixation Versus Modified Wire Technique for Poststernotomy Closures: A Retrospective Cost Analysis. Ann Plast Surg. 2017;78:537-42.

Published
2018-09-22