Yeni Nesil Anestezi Cihazları Anestezi Maliyetini Düşürür mü?

Authors

  • Volkan Şıvgın
  • Esma Murat
  • Ömer Kurtipek
  • Yusuf Ünal
  • Mustafa Arslan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abstract

Amaç: Cerrahi operasyonlar sırasında anestezi ve cerrahi kökenli beklenmedik olaylar teknolojik gelişmeler ile paralel olarak hastaların daha yakından izlenmesi ve monitörizasyonu ile minimalize edilmesi mümkün olabilmektedir. Yeni jenerasyon anestezi cihazları ile monitörizasyonu iyileştirmenin yanı sıra düşük akımlı anestezi uygulaması ile ekonomik kazanç elde etmek mümkün olabilmektedir. Çalışmamızda yeni nesil anestezi cihazları ile düşük akım uygulaması sırasında anestezik ajanlarda ne kadar tasarruf elde edilebileceğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ameliyathane genelinde 4 ay boyunca genel anestezi amacıyla inhalasyon anestezisi kullanılan olgularda düşük akım (1 L/dk taze gaz akımı) uygulanan ve bu değerin daha üzerinde yüksek akım (>1 L/dk taze gaz akımı) kullanılan olguların karşılaştırılması amaçlandı.

Bulgular: Taze gaz akımının 2.3 L/dk’ dan 1 L/dk’ ya düşürülmesi ile yaklaşık inhalasyon ajanı tüketiminde %30’ luk bir azalma sağlanmıştır.

Sonuç: Yeni nesil anestezi cihazları sayesinde daha çok parametre ile hasta takibinin sağlanması, hasta güvenliğini artırmasının yanı sıra düşük akım anestezi uygulamalarının yolu açılarak anestezi maliyetinde de tasarruf sağlanmıştır.

References

Apfelbaum JL. ASA Committee on Standards and Practice Parameters: Update for 2016-17. ASA Monitor 2017;(81):52-53.

Baum JA. Low flow anaesthesia: the theory and practice of low flow, minimal flow and closed system anaesthesia. 2nd ed. Boston: Butterworth Heinemann; 2001.

Odin I, Feiss P. Low flow and economics of inhalational anaesthesia. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2005;19(3):399–413.

Baker AB. Low flow and closed circuits. Anaesth Intensive Care 1994;22(4):341- 2.

Martelli A. Costs optimization in anaesthesia. Acta Biomed 2015; 86(1):38-44.

Vecil M, Stefano CD, Zorzi F, Saltarini M, Monte AM. Low flow, minimal flow and closed circuit system inhalational anesthesia in modern clinical practice. Signa Vitae 2008;3:33-36.

Rinehardt EK, Sivarajan M. Costs and wastes in anesthesia care. Review. Curr Opin Anesthesiol 2012;25:221-5

Şakar M, Karagöz İ, İskender A, Demiraran Y. Yüksek ve Düşük Akımlı Desfluran Anestezisinin Hemodinami, Derlenme ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması. Konuralp Tıp Dergisi 2014;6(2):34-41

Cotter SM, Petros AJ, Dore ́ JC et al. Low-flow anaesthesia practice, cost implications and acceptability. Anaesthesia 1991;46:1009-1012

Kleemann PP. Humidity of anaesthetic gases with respect to low flow anaesthesia. Anaesth Intensive Care 1994;22:396-408.

Epstein RH, Dexter F, Maguire DP, Agarwalla NK, Gratch DM. Economic and Environmental Considerations During Low Fresh Gas Flow Volatile Agent Administration After Change to a Nonreactive Carbon Dioxide Absorbent. Anesth Analg 2016;122:996–1006

Brattwall M, Warrén-Stomberg M, Hesselvik F, Jakobsson J. Brief review: theory and practice of minimal fresh gas ow anesthesia. Can J Anaesth 2012;59(8):785- 97

Hönemann C, Hagemann O, Doll D. Inhalational anaesthesia with low fresh gas flow. Indian J Anaesth. 2013 Jul;57(4):345-50.

Kılıç Y. A Reminder to Anesthesiologists: Low-Flow Anesthesia. J Clin Anal Med 2016;7(suppl 2): 183-5.

Published

2020-12-12

Issue

Section

Original Research