Migren Kliniğinde Optometrik Bulguların Önemi

  • Hatice Tuba Atalay Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Sedef Kutluk
  • Şule Bilen
  • Gülcan Kural

Abstract

Giriş: Migren, saatler ya da günler sürebilen, zonklayıcı karakterli, bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyetinin eşlik ettiği bir baş ağrısıdır. Migren ile kırma kusurları ve binoküler görme anomalileri arasında bir ilişki bulunduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Bu çalışmada, migren tanısı almış hastalarda optometrik ve ortoptik bulguları incelemeyi ve sağlıklı bireylerle kıyaslamayı amaçladık. Yöntem: Çalışmamıza, 58 migren hastası ve 50 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastalar, astenopik şikayetler, fotofobi ve görsel semptomlar açısından sorgulandı. Hastaların; sferik kırma kusuru, astigmatik kırma kusuru, sferik eşdeğer, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği, ön segment ve fundus muayenesi, motilite muayenesi, füzyon aralıkları ve stereopsis ölçümleri kaydedildi. Bulgular: Migren hastalarında miyopik ve astigmatizmatik kırma kusuru daha fazla izlendi, yakın füzyonel konverjans amplütüdleri ise daha düşük izlendi (sırasıyla p=0.020, p=0.019, p=0.00). Sonuç: Kırma kusuru varlığı ve füzyon mekanizmalarının yetersizliği migren kliniğine olumsuz katkı sağlıyor olabilir. Bu nedenle, migren hastalarına uygulanacak düzenli göz muayeneleri ile mevcut kırma kusurları ve ortoptik anomaliler saptanmalı ve tedavi edilmelidir.

References

Headache Classification Sub-Committee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders. Cephalalgia 2004; 24: 1-160.

Silberstein SD, Lipton BR, Goadsby PJ. Klinik Uygulamada Baş Ağrısı. İstanbul: Yelkovan Yayıncılık, 2004: 69-128.

Yücesan C. Migren ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2008; 1: 10-21.

Arunagiri G, Shanmugam S. Migraine: an ophthalmologist’s perspective. Curr Opin Ophthalmol 2003;14: 344-52.

Shareef AH, Dafer RM, Jay WM. Neuro-ophthalmologic manifestations of primary headache disorders. Semin Ophthalmol 2008; 23: 169-77.

Harle DE, Evans BJ. The optometric correlates of migraine. Ophthal Physiol Opt 2004; 24: 369–83.

Shepherd AJ. Visual contrast processing in migraine. Cephalalgia 2000; 20: 865-80.

Queiroz LP, Rapoport AM, Weeks RE, Sheftell FD, Siegel SE, Baskin SM. Characteristics of migraine visual aura. Headache 1997; 37: 137–41.

Shareef AH, Dafer RM, Jay WM. Neuro-ophthalmologic manifestations of primary headache disorders. Semin Ophthalmol 2008; 23: 169-77.

Drummond PD. A quantitative assessment of photophobia in migraine and tension headache. Headache 1986; 26: 465–9.

Drummond PD. Pupil diameter in migraine and tension headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1987; 50: 228–230.

Drummond PD. Photophobia and autonomic responses to facial pain in migraine. Brain 1997; 120: 1857–64.

Gordon GE, Chronicle EP, Rolan P. Why do we still not know whether refractive error causes headache? Towards a framework for evidence based practice. Ophthal Physiol Opt 2001; 21: 45–50.

Whittongton TD. The art of clinical refraction. London: Oxford University Press, 1958; 11-8.

Chronicle E, Mulleners W. Visual system dysfunction in migraine: a review of clinical and psychophysical findings. Cephalalgia 1996; 16: 525–35.

Gould GM. The history and etiology of migraine. JAMA 1904; 42: 168-72, 239-44.

Snell S. Eye-strain as a cause of headache and other neuroses. London: Simpkin Marshall, Hamilton, Kent & Co., 1904.

Wilmut EB. Migraine. Br J Physiol Opt 1956; 13: 93–7.

Akıncı A, Güven A, Değerliyurt A, Kibar E, Mutlu M, Çitirik M. The correlation between headache and refractive errors. J AAPOS 2008; 12: 290-3.

Harle DE, Evans BJW. The correlation between migraine headache and refractive errors. Optom Vis Sci 2006; 83: 82-7.

Jenkins TCA, Pickwell LD, Yekta AA. Criteria for decompensation in binocular vision. Ophthal Physiol Opt 1989; 9: 121–5.

Yekta AA, Pickwell LD, Jenkins TCA. Binocular vision, age and symptoms. Ophthal Physiol Opt 1989; 9: 115120.

Evans BJW, Patel R, Wilkins AJ. Optometric function in visually sensitive migraine before and after treatment with tinted spectacles. Ophthal Physiol Opt 2002; 22: 130–42.

Harle DE, Evans BJW. Subtle binocular vision anomalies in migraine. Ophthal Physiol Opt 2006; 26: 587-96.

Published
2018-09-22
Section
Original Research