Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme, Benign ve Malign Kemik Tümörlerinin Ayrımında Katkı Sağlar mı?

  • Halit Nahit Şendur Gazi University Medicine Faculty
  • Nil Tokgöz GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Aylin Billur Şendur LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
  • Mahinur Cerit GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Emetullah Cindil GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Murat Uçar GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Aykın Şimşek KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Abstract

Amaç: Kemik tümörlerinde benign ve malign lezyon ayrımında dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntülemenin (DK MRG) etkinliğinin değerlendirilmesi. Yöntem: Direkt grafide kemik tümörü bulunan 18 erkek ve 19 kadından oluşan 37 hasta (ort. yaş: 33,3; yaş aralığı:11-69) çalışmaya dahil edildi. Bir hastada iki farklı kemik tümörü olduğundan, toplam 38 lezyona (29 benign, 9 malign) DK MRG gerçekleştirildi. DK MRG’de sinyal intensitesi–zaman (SİZ) eğrilerine göre 2 kategori tanımlandı. SİZ eğrilerinde birinci dakikada göreceli kontrastlanma oranı (K1) ve eğrilerin eğimleri ölçüldü. Bulgular: SİZ eğrilerine göre; 29 benign kemik tümöründen 24’ü (%82,8) kategori 1, 5’i (%17,2) kategori 2 ile uyumlu kontrastlanma gösterdi. Dokuz malign kemik tümörünün tamamı (%100) kategori 2 kontrastlanma ile uyumlu olarak değerlendirildi. Benign ve malign lezyonları ayırt etmede K1 için %85’lik eşik değerinin duyarlılığı %100, özgüllüğü %86,2 bulundu (p<0,001). SİZ eğrilerinin eğiminde %84,1’lik eşik değerinin duyarlılığı %100, özgüllüğü %82,8 bulundu (p<0,001). Sonuç: DK MRG’de benign lezyonlarda daha yavaş ve daha az, malign lezyonlarda ise daha hızlı ve daha yüksek oranda kontrast tutulumu izlenmektedir. K1 değerleri ile SİZ eğri eğimleri tanısal doğruluk yönünden benzer sonuçlar vermekte olup, benign ve malign lezyonların ayrımında DK MRG’nin ilk dakikası en önemli verileri sağlamaktadır.

Author Biographies

Halit Nahit Şendur, Gazi University Medicine Faculty
RADYOLOJİ AD
Nil Tokgöz, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ AD
Aylin Billur Şendur, LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
RADYOLOJİ
Mahinur Cerit, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ AD
Emetullah Cindil, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ
Murat Uçar, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ
Aykın Şimşek, KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

References

REFERANSLAR

Hwang S, Panicek DM. The evolution of musculoskeletal imaging. Radiol Clin North Am 2009 May; 47(3):435-53.

Verstraete KL, Lang P. Bone and soft tissue tumors: the role of contrast agents for MR imaging. Eur J Radiol 2000 Jun; 34(3):229-46.

Tuncbilek N, Karakas HM, Okten OO. Dynamic contrast enhanced MRI in the differential diagnosis of soft tissue tumors. Eur J Radiol 2005 Mar; 53(3):500-5.

De Schepper AM, Vanhoenacker F, Gielen J, Parizel PM. Imaging of Soft Tissue Tumors. 3rd ed. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2006.

Kawakami Y, Kunisada T, Sugihara S, Ono A, Nishida K, Abe N, Kawai A, Fujiwara K, Morimoto Y, Ozaki T. New approach for assessing vascular distribution within bone tumors using dynamic contrast-enhanced MRI. J Cancer Res Clin Oncol 2007 Oct; 133(10):697-703. Epub 2007 May 30.

Jackson A, Buckley DL, Parker GJM. Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in Oncology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.

Erlemann R, Reiser MF, Peters PE, Vasallo P, Nommensen B, Kusnierz-Glaz CR, Ritter J, Roessner A. Musculoskeletal neoplasms: static and dynamic Gd-DTPA--enhanced MR imaging. Radiology 1989 Jun; 171(3):767-73.

Miller TT. Bone tumors and tumorlike conditions: analysis with conventional radiography. Radiology 2008 Mar; 246(3):662-74

Verstraete KL, De Deene Y, Roels H, Dierick A, Uyttendaele D, Kunnen M. Benign and malignant musculoskeletal lesions: dynamic contrast-enhanced MR imaging--parametric "first-pass" images depict tissue vascularization and perfusion. Radiology 1994 Sep; 192(3):835-43.

Liu PT, Chivers FS, Roberts CC, Schultz CJ, Beauchamp CP. Imaging of osteoid osteoma with dynamic gadolinium-enhanced MR imaging. Radiology 2003 Jun; 227(3):691-700.

Jee WH, Choe BY, Kang HS, et al. Nonossifying fibroma: characteristics at MR imaging with pathologic correlation. Radiology 1998; 209:197–202

Published
2019-09-21
Section
Original Research