İntertrokanterik Kırık Tedavisinde Proksimal Femoral Çivilerin Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  • Engin Çetin Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Mehmet Kılıç Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Feyzi Kılıç Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ahmet Aybar Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Gökhan Özkazanlı Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Abstract

Amaç: Birbirine kenetlenen vida sistemli proksimal femoral çiviler ile tespit uygulanan yaşlı intertrokanterik kırıklı hastalarda, işlemin başarı, komplikasyon ve revizyon oranlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, kliniğimizde Mart 2014 - Eylül 2016 tarihleri arasında, Trigen Intertan intertrokanterik antregrad çivi ile tespit uygulanan, en az 1 senelik takibi olan, 60 yaş ve üzeri 48 intertrokanterik femur kırıklı hasta dahil edildi. Postoperatif grafilerde tip apeks mesafesi (TAD) ve redüksiyonun kalitesi değerlendirildi. Takip döneminde görülen komplikasyonlar ve bunların tedavileri incelenerek kayıt altına alındı. Bulgular: Kırıklar AO/OTA’ ya göre sınıflandırıldığında, 25 tanesi (%52) tip 31.A2, 14’ü (%29) tip 31.A3 ve 9’u (%19) ise tip 31.A1 idi. Ortalama takip süresi 16,9 ± 4,3 aydı. Cerrahi sonrası grafilerde ortalama TAD 26,4±5,5 mm ölçüldü. Redüksiyon kalitesi 26 hastada (%54) iyi, 18 hastada (%38) orta , 4 hastada (%8) ise kötü olarak değerlendirildi. Bir hastada (%2) intraoperatif kırık, 5 hastada (%10) cut-out, 1 hastada (%2) vidaların lateral yer değiştirmesi, 2 hastada (%4) yüzeyel enfeksiyon gelişti. Sekonder girişimler ile hastalar tedavi edildi ve mobilize edilmeleri sağlandı. Hiçbir hastada kaynamama görülmedi. Cut-out görülen vakalarda problem ortalama 1,7 ±0,7 ayda tespit edildi. Bu kırıkların ikisi tip 31.A3, ikisi 31.A2 ve birisi ise 31.A1 kırıktı. Ortalama TAD 28,1 ±3,8 mm idi. Redüksiyon kalitesi üç hastada kötü, bir hastada orta, bir hastada ise iyi olarak değerlendirildi. Sonuç: İntramedüller çivilerin iyi redüksiyonu takiben, ideal TAD’a özen göstererek uygulanması halinde başarılı olduğunu ve komplikasyon oranının nispeten düşük olduğunu gördük. Bu prensiplere özen gösterilmemesi halinde, özellikle instabil kırıklarda, tespit problemleri görülmekte ve sekonder girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Author Biographies

Engin Çetin, Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
Mehmet Kılıç, Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
Feyzi Kılıç, Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
Ahmet Aybar, Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
Gökhan Özkazanlı, Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı

References

Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult fractures: A review. Injury. 2006;37:691-7.

Nie B, Wu D, Yang Z, Liu Q. Comparison of intramedullary fixation and arthroplasty for the treatment of intertrochanteric hip fractures in the elderly. Medicine (Baltimore). 2017;96(27):e7446.

Kanakaris NK, Tosounidis TH, Giannoudis P V. Nailing intertrochanteric hip fractures: short versus long; locked versus nonlocked. J Orthop Trauma. 2015;29(Suppl 4):S10-S16

Queally JM, Harris E, Handoll HH, Parker MJ. Intramedullary nails for extracapsular hip fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;12:Cd004961.

Chan KC, Gill GS. Cemented hemiarthroplasties for elderly patients with intertrochanteric fractures. Clin Orthop Relat Res. 2000;371:206-15.

Kiran Kumar GN, Meena S, Vijaya Kumar N, Manjunath S, Vinaya Raj MK. Bipolar hemiarthroplasty in unstable intertrochanteric fractures in elderly: A prospective study. J Clin Diagn Res. 2013;7:1669-71.

Baumgaertner MR, Curtin SL, Lindskog DM, Keggi JM. The value of the tip-apex distance in predicting failure of fixation of peritrochanteric fractures of the hip. J Bone Joint Surg Am. 1995;77:1058-64.

Baumgaertner MR, Solberg BD. Awareness of tip-apex distance reduces failure of fixation of trochanteric fractures of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1997;79:969-71.

Sernbo I, Johnell O, Gentz CF, Nilsson JA. Unstable intertrochanteric fractures of the hip. Treatment with Ender pins compared with a compression hip-screw. J Bone Joint Surg Am. 1988;70:1297-303.

Buyukdogan K, Caglar O, Isik S, Tokgozoglu M, Atilla B. Risk factors for cut-out of double lag screw fixation in proximal femoral fractures. Injury. 2017;48:414-8.

Uzun M, Ertürer E, Oztürk I, Akman S, Seçkin F, Ozçelik IB. Long-term radiographic complications following treatment of unstable intertrochanteric femoral fractures with the proximal femoral nail and effects on functional results. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43:457-63.

Matre K, Havelin LI, Gjertsen JE, Vinje T, Espehaug B, Fevang JM. Sliding hip screw versus im nail in reverse oblique trochanteric and subtrochanteric fractures. A study of 2716 patients in the Norwegian Hip Fracture Register. Injury. 2013;44:735-42.

Ruecker AH, Rupprecht M, Gruber M, Barbencik F, Briem D, Rueger JM. The treatment of intertrochanteric fractures: Results using an intramedullary nail with integrated cephalocervical screws and linear compression. J Orthop Trauma. 2009;23:22-30.

Zhang S, Zhang K, Jia Y, Yu B, Feng W. InterTan Nail Versus Proximal Femoral Nail Antirotation-Asia in the Treatment of Unstable Trochanteric Fractures. Orthopedics. 2013;36:e288-94.

Yu W, Zhang X, Zhu X, Hu J, Liu Y. A retrospective analysis of the InterTan nail and proximal femoral nail anti-rotation-Asia in the treatment of unstable intertrochanteric femur fractures in the elderly. J Orthop Surg Res. 2016;11:10.

Vaquero J, Munoz J, Prat S, Ramirez C, Aguado HJ, Moreno E, et al. Proximal Femoral Nail Antirotation versus Gamma3 nail for intramedullary nailing of unstable trochanteric fractures. A randomised comparative study. Injury. 2012;43(Suppl 2): S47-54

Rubio-Avila J, Madden K, Simunovic N, Bhandari M. Tip to apex distance in femoral intertrochanteric fractures: A systematic review. J Orthop Sci. 2013;18:592-8.

Görmeli G, Korkmaz MF, Görmeli CA, Adanaş C, Karataş T, Şimşek SA. Comparison of femur intertrochanteric fracture fixation with hemiarthroplasty and proximal femoral nail systems. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015;21:503-8.

Published
2018-12-20
Section
Original Research