Demir Eksikliği Anemisi olan Hastalarda Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sonuçlarımız

Authors

  • Yeni Yüzyıl ÜTF GOP Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Abstract

Giriş:Demir eksikliği anemisi (DEA) ülkelere göre sıklığı farklılıklar göstermekle birlikte dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkilemektedir. Bu çalışmada, ünitemizde Ocak 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında DEA tanısıyla üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmış hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, endoskopi ünitemizde 01.01.2016–01.09.2017 tarihleri arasında demir eksikliği anemisi etyolojisine yönelik üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopileri yapılan 125 hastaya ait dosyalar geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler ve endoskopik işlem sonuçları hasta dosyalarından taranarak hazırlanmış standart forma kaydedildi. Bulgular: Tetkik edilen 125 (K:75, E50) hastanın ortalama yaşları 56±15 (87-23) tespit edildi. Hastaların hepsine üst-alt gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Gastroskopik incelemede; hastaların %40’ında pangastrit, %28.8’inde antral gastrit, %2.4’ünde eroziv gastrit,%1.6’sında mide ülseri, %0.8’inde mide kanseri, %1.6’sında özofagus varisleri, %0.8’inde duodenit tespit edilmiştir. Kolonoskopik incelemede; hastaların %25.6’sında kolon polipleri, %7.2’sinde kolonun divertiküler hastalığı, %6.4’ünde hemoroidler, %5.6’sında İnflamatuar barsak hastalığı, %4’ünde Anjiodisplazi, % 4’ünde kolon kanseri tespit edilmiştir. Sonuç: DEA tespit edilen erkeklerde ve postmenapozal dönemde DEA tespit edilen kadınlarda, bu bulgu gastrointestinal sistem kanserlerinin erken belirteci olması nedeniyle ileri tektik ve incelemeler titizlikle yapılmalıdır. Bu tetkikler içerisinde üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopilerinin önemli bir rolü vardır. Bu konuda daha yüksek hasta sayısına sahip prospektif, randomize, kontrollü yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

References

Looker AC, Dallman PR, Carroll MD, et al. Prevalence of iron deficiency in the United States. JAMA 1997; 277:973.

Miller EM. Iron status and reproduction in US women: National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2006. PLoS One 2014; 9:e112216.

Park CY, Eicher-Miller HA. Iron deficiency is associated with food insecurity in pregnant females in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2010. J Acad Nutr Diet 2014; 114:1967.

Price EA, Mehra R, Holmes TH, Schrier SL. Anemia in older persons: etiology and evaluation. Blood Cells Mol Dis 2011; 46:159.

Lee JO, Lee JH, Ahn S, et al. Prevalence and risk factors for iron deficiency anemia in the korean population: results of the fifth KoreaNational Health and Nutrition Examination Survey. J Korean Med Sci 2014; 29:224.

Al Zenki S, Alomirah H, Al Hooti S, et al. Prevalence and Determinants of Anemia and Iron Deficiency in Kuwait. Int J Environ Res Public Health 2015; 12:9036.

Khadem G, Scott IA, Klein K. Evaluation of iron deficiency anaemia in tertiary hospital settings: room for improvement? Intern Med J 2012; 42:658.

Ho CH, Chau WK, Hsu HC, et al. Predictive risk factors and prevalence of malignancy in patients with iron deficiency anemia in Taiwan. Am J Hematol 2005; 78:108.

Ioannou GN, Rockey DC, Bryson CL, Weiss NS. Iron deficiency and gastrointestinal malignancy: a population-based cohort study. Am J Med 2002; 113:276.

Çetinkaya ZA, Sezikli M, Güzelbulut F, Altınöz ME. Demir eksikliği anemili hastalarda gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları (Results of gastrointestinal endoscopic examinations in patients with iron). Dicle Tıp Derg 2011;38:155-9.

Kurtoğlu E, Kayaçetin E, Uğur A. Demir Eksikliği Anemisi Saptanan Erkeklerde ve Postmenapozal Kadınlardaki Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Bulguları. MN Klinik Bilim Dr 2004;10:251-4.

Ünal ÜH, Fidan C, Korkmaz M, Selçuk H. Demir eksikliği olan hastalarda gastrointestinal sistem endoskopi bulguları. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2012; 3:113-16.

Published

20.12.2018

Issue

Section

Original Research