Aberran Sağ Subklavyen Arterin Greftsiz Onarımı

  • Abdullah Özer GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Mustafa Hakan Zor GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Barış Mardin GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Başak Koçak GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Azer İlbengü Kaptan GAZİ ÜNİVERSİTESİ
  • Yusuf Ünal GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Abstract

Aberran sağ subklavyen arter, arkus aortanın en sık görülen konjenital anomalisidir. Sıklıkla asemptomatik seyreden bu durum, semptomatik olduğunda cerrahi tedavi yapılması gerekmektedir. Seçilecek olan yaklaşım yöntemi ve uygulanacak cerrahi teknik hastadan hastaya farklılık gösterdiğinden dolayı, olumlu sonuç alabilmek için iyi bir durum yönetimi yapılması gerekmektedir. Biz bu olguyu, görece sık görülen bu anomaliyi hatırlatması ve uyguladığımız tekniğin diğer meslektaşlarımıza yol gösterici olması amacıyla paylaşmayı uygun görüyoruz.

Author Biographies

Abdullah Özer, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Mustafa Hakan Zor, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Barış Mardin, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Başak Koçak, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Azer İlbengü Kaptan, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON
Yusuf Ünal, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON

References

Gursoy Erzincan S, Karamustafaoglu Balci B, Tokgoz C, Kalelioglu IH. Incidence of an Aberrant Right Subclavian Artery on Second-Trimester Sonography in an Unselected Population. J Ultrasound Med. 2017;36:1015-9.

Carles D, Pelluard F, André G, Nocart N, Sauvestre F. [Aberrant right subclavian artery (arteria lusoria) and the risk for trisomy 21. Retrospective study of 11,479 fetopathological examinations]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2014;43:698-703.

Gul A, Corbacioglu A, Bakirci IT, Ceylan Y. Associated anomalies and outcome of fetal aberrant right subclavian artery. Arch Gynecol Obstet. 2012;285:27-30.

Hata H, Shibukawa T, Satoh H. Surgical repair of aberrant subclavian artery through clamshell approach. Ann Thorac Surg. 2012;94:1362-4.

Kieffer E1, Bahnini A, Koskas F. Aberrant subclavian artery: surgical treatment in thirty-three adult patients. J Vasc Surg. 1994;19:100-9; discussion 110-1.

Published
2018-03-15