Prematür İnfantlarda Patent Duktus Arteriozusun Erken Cerrahi Sonuçları

  • Özgür Altınbaş KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
  • Abdullah Özer GAZI UNIVERSITY MEDICAL FACULTY, CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT, ANKARA
  • Mehmet Işık NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY, MERAM MEDICAL FACULTY, CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT,KONYA
  • Ali Sarıgül MEDICANA HOSPITAL, CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT, KONYA
  • Erdal Ege NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY, MERAM MEDICAL FACULTY, CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT,KONYA

Abstract

Amaç: Prematür bebeklerde sık görülen, soldan sağa şant ve mortalite ile morbiditenin önemli bir nedeni olan patent duktus arteriozusun, mekanik ventilatörde uzun süre takipli, bronkopulmoner displazi veya respiratuar distres sendromu gibi respiratuar problemleri olan veya medikal tedaviye rağmen patent duktus arteriozusları kapanmayan hastalarda cerrahi ile erken dönemde kapatılmasının, doğum sonrası dönemde gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından güvenilir bir yöntem olduğunu literatür destekli sunmaktır. Gereçve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde 2006-2015 yılları arasında yapılan, prematür doğum öyküsü olan ve ek kardiyak patolojisi olmayan 32 patent duktus arteriozus vakası çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 32 hastanın 14’ü (%43,7) kız, 18 ‘i (%56,3) erkekti. Operasyon öncesi en sık görülen rahatsızlık respiratuar distres sendromu idi (n=20). Hastaların 22 tanesi(%68,7) pediatrik yoğun bakımda entübe takip edilmekteydi. Cerrahi prosedür; medikal tedavi ile duktusları kapanmayan veya intrakranial kanama, böbrek yetmezliği veya trombositopeni gibi medikal tedavinin kontrendike olduğu vakalara uygulandı.Serimizde eksitus oranı %15,6 idi (n=5). Mekanik ventilatörden ayrılma süreleri ortalama 6,2 gündü. Postoperatif ekokardiyografi kontrollerinde erken dönemde yineleyen patent duktus arteriozus görülmedi. Sonuç:Prematür bebeklerde patent duktus arteriozusa bağlı doğum sonrası gelişebilecek mortal ve morbid tabloları engellemek için patent duktus arteriozus, medikal tedavinin başarısız olduğu veya genel durumu kritik mekanik ventilatör bağımlı infantlardaşanta bağlı ikincil organ yetmezliği gelişmeden önce postnatal erken dönemde güvenli bir şekilde kapatılabilir.

References

Aydoğdu A, EngürD,Çakmak ÇB,Bakiler AR,Türkmen MK. Management of premature newborns diagnosed with patent ductus arteriosus. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;14:011-5.

Fonseca E,Georgiev GS,Gorenflo M,Loukanov TS.Patent ductusarteriosus in preterminfants:Benefits of early surgical closure.Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2014;22:391-6

Palder SB,Schwartz MZ,Tyson KR,Marr CC.Management of patent ductus arteriosus: A comparison of operative pharmacologic treatment.J Pediatr Surg 1987;22:1171-4.

Metin K,Maltepe F,Kır M, Bilen Ç, Sökmen A, Oto Ö et al. Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention and effectiveness of bed-sidesurgery.Journal of Cardiothoracic Surgery 2012;7:129

Cotton RB, Stahlman MT, Bender HW, Graham TP, Catterton WZ, Kovar I. Randomized trial of early closure of symptomatic patent ductus arteriosus in small preterm infants. The Journal of Pediatrics 1978; 93:647-51

Lee JH,Ro SK,Lee HJ, Park HK, Chung WS, Kim YH et al. Surgical Ligation on Sigificant Patent Ductus Arterisus in Very Low Birth Weight Infants: Comparison between Early and Late Ligation. Korean J ThoracCardiovascSurg 2014;47:444-50

KoSM,YoonYC,Cho KH, Lee YH, Han IL, Park KT et al. Primary Surgical Closure Should Be Considered in Premature Neonates with Large Patent Ductus Arteriosus.Korean J Thorac Cardiovasc Surg 2013;46:178-84.

Bancalari E,Claure N,Sosenko IR.Bronchopulmonary dysplasia: Changes in pathogenesis,epidemiology and definition.Semin Neonatol 2003;8:63-71

Bhat R,Das UG.Management of patent ductus arteriosus in premature infants.Indian J Pediatr 2015;82:53-60

Douglas JS, John WM. Congenital Heart Disease for Adult Cardiologist. Circulation 2006;114:1873-82

Yavuz Ş,Mavi M,Vural AK. Our clinical approach in patent ductus arteriosus. GKDC Dergisi 1997;5:263-8

MavrodiusC,Cook LN, Fleischaker JW,Naparaj HS, Shott RJ, Howe WR et al. Management of patent ductus arteriosus in the premature infant: indomethacin versus ligation.Ann Thorac Surg 1983;36:561-6.

Sok-Leng K, Salehuddin S, Minju K, Anshoo D, Sue K, Wilfred AK.Outcome of patent ductus arteriosus ligation in premature infants in the East of England: a prospective cohort study. Cardiology in theYoung 2013;23:711-6

Vida LV, Lago P, Salvatori S, Boccuzzo G, Padalino PA, Milanesi O et al. Is there an optimal timing for surgical ligation of patent ductus arteriosus in preterm infants? The Annals of Thoracic Surgery 2009;87:1509-16

Leona L, Lee CL, Tillett A, Tulloh R, Yates R, Kelsall W. Outcome following patent ductus arteriosus ligation in premature infants: a retrospective cohort analysis. BMC Pediatrics 2006;6:15

Saxena A, Ramarkrishnan S, Tandon R, Shrivastava S, Ahamad Z, Kothari ZZ et al. Consensus on timing of intervention for common congenital heart disease. Indian Pediatr 2008;45:117-26

Özdemir R,Yurttutan S,Dizdar EA,Öncel MY,Erdeve Ö,Altuğ N et al. Patent Duktus Arteriozusun Cerrahi Ligasyonunda Gecikiyor muyuz?Turkish J Pediatr Dis 2012;6:241-4

Gerhardt T,Bancalari E. Lung compliance in newborns with patent ductus arteriosus before and after surgical ligation.Biol Neonate 1980;38:96-105

Cassady G,Crouse DT,Kirklin JW. A randomized,controlled trial of very early prophylactic ligation of the ductus arteriosus in babies who weighed 1000 g or less at birth.N Eng J Med 1989;320:1511-6.

Perez CA,Bustroff-Silva JM,Villasenor E,Fonkalsrud EW,Atkinson JB.Surgical ligation of patent ductus arteriosus in very low birth weight infants:is it safe?AmSurg 1998;64:1007-9

Little DC,Pratt TC,Blalock SE,Krauss DR,Cooney DR,Custer MD.Patent ductus arteriosus in micropreemies and full-term infants:the relativemerits of surgical ligation versus indomethacin treatment.J Pediatr Surg 2003;38:492-6.

Dilek C, Sema ŞB. Pediatrik Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Uygulamalarımız. GMJ 2017;28:68-71

Raval MV,Laughon MM,Bose CL, Phillips JD.Patent ductus arteriosus ligation in premature infants:Who really benefits, and at what cost?J Pediatr Surg 2007;42:69-75

Published
2018-09-22
Section
Original Research