Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi: Nadir Rastlanan Bir Konjenital Kalp Anomalisi

  • Abdullah Özer Gazi Üniversitesi Hastanesi
  • Yiğit Kılıç Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • Barış Mardin Gazi Üniversitesi Hastanesi
  • Fatma Bozbeyli
  • Serdar Kula
  • Erkan İriz Gazi Üniversitesi Hastanesi
  • Sedef Tunaoğlu

Abstract

Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi, bir ya da daha fazla pulmoner venin sağ atriuma ya da sağ boşluklara açılan sistemik dolaşım bölgelerine dökülmesiyle oluşur. Olgu sunumumuzdaki 1 yaş kız hastada sık akciğer enfeksiyonu sebebi ile çekilen BT’de scimitar sendromu düşündüren venöz dönüş anomalisi tespit edilmiş olup hastanın cerrahisi başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu anomali nadir rastlanan bir anomali olup preoperatif, intraoperatif ve postoperatif değerlendirmesi ve yönetimi önem arz etmektedir.

Author Biographies

Abdullah Özer, Gazi Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Yiğit Kılıç, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
Barış Mardin, Gazi Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Erkan İriz, Gazi Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

References

Korkmaz AA, Yildiz CE, Onan B, Guden M, Cetin G, Babaoglu K. Scimitar syndrome: A complex form of anomalous pulmonary venous return. J CardSurg2011;26:529-34.

Vida VL, Padalino MA, Boccuzzo G, Tarja E, Berggren H, Carrel T, et al. Scimitar syndrome: A European Congenital Heart Surgeons Association (ECHSA) multicentric study. Circulation 2010;122:1159-66.

Ciçek S, Arslan AH, Ugurlucan M, Yildiz Y, Ay S. Scimitar syndrome: The curved Turkish sabre. Semin

Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu 2014;17:56-61

Nakahira A, Yagihara T, Kagisaki K, Hagino I, Ishizaka T, Koh M, Uemura H, Kitamura S.Partial anomalous pulmonary venous connection to the superior vena cava. Ann Thorac Surg. 2006;82:978-82.

Published
2017-12-22