Pseudotümör Orbita/İdiyopatik Orbital İnflamatuar Sendrom: Çocukluk Çağının Nadir Bir Hastalığı

  • Fatma Zehra Öztek Çelebi Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
  • Gökçe Taşdemir-Ertuğrul Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara
  • Melahat Melek Oğuz Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara
  • Hüsniye Yücel Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara
  • Saliha Şenel Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

Abstract

Orbital pseudotumor ya da idiyopatik orbital inflamasyon sendromu (İOİS) çocukluk çağında çok nadir olarak görülür. Burada gözde ağrı, şişlik, kızarıklık ve bulanık görme şikayeti olan ve İOİS tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Bu olgu sunumu ile çocuklarda sebat eden gözde ağrı, şişlik, kızarıklık durumlarının ayırıcı tanısının yapılması hedeflenmektedir.

References

Spindle J, Tang SX, Davies B, Wladis EJ, Piozzi E, Pellegrini M, et al. Pediatric Idiopathic Orbital Inflammation: Clinical Features of 30 Cases. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery. 2016;32:270-4.

Demirel EE, Çavdar M, Demirel S, Cem D, Kütükde D. Psödotümör Orbita, Gerçekten Psödo Bir Tümör. Fırat Tıp Dergisi. 2012;17:121-3.

Kitei D, DiMario Jr FJ. Childhood orbital pseudotumor: case report and literature review. Journal of child neurology. 2008;23:425-30.

Espinoza GM. Orbital inflammatory pseudotumors: etiology, differential diagnosis, and management. Current rheumatology reports. 2010;12:443-7.

Gordon L. Orbital inflammatory disease: a diagnostic and therapeutic challenge. Eye. 2006;20:1196-206.

Published
2018-06-19