Karaciğer Yağlanma Oranı Tespitinde Dijital Patolojinin Katkısı

  • Aslı Çakır İstanbul Medipol Üniversitesi
  • İlknur Çetinaslan Türkmen
  • Burcu Saka
  • Aslı Ünlü Akhan
  • Abdülkerim Çapar
  • İstanbul Hepatopankreatobiliyer patoloji çalışma grubu

Abstract

Amaç: Yağlanma oranı, steatohepatit tanısında ve transplantasyon öncesi verici adayı karaciğer biyopsilerinde değerlendirilmesi gereken parametrelerdendir. Kantitatif/semikantitatif olarak değerlendirilen yağlanma yüzdeleri, gözlemci-içi ve gözlemciler arası farklılık göstermektedir. Bu farklılığı en aza indirgemek amaçlı, görüntü analizi yöntemleri geliştirilmektedir. Çalışmamızda, karaciğer yağlanmasını taklit eden sanal olarak oluşturulmuş dijitalize resimler, patologlar tarafından incelenmiştir. Sonuçların bilgisayarca hesaplanan değerler ile uyum oranları ve klinik yönetimi etkileyecek değerlendirme farklılıklarına neden olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: ’Kameram’ programı ile hazırlanmış, pembe zeminde, yağlanmayı temsil eden, alan ölçüleri bilinen beyaz dairesel boşluklar içeren 9 resim, İstanbul Hepatopankreatobiliyer patoloji çalışma grubu ile paylaşıldı. Katılımcılardan her resim için yağlanma yüzdesi belirtmeleri istendi. Sonuçlar, bilgisayar tarafından hesaplanan değerler ile kıyaslandı. Bulgular: Çalışmaya 19 patolog katıldı. Onbeşi resimlerin tamamında ya da çoğunda bilgisayarın hesapladığı değerlere göre yüksek yağlanma yüzdesi belirtti. Sadece 1 katılımcı, bilgisayar ile aynı değerleri bildirdi. Bilgisayar değerleri ile patologların değerleri arasında %40’a kadar yüksek, %20’ye kadar düşük değişkenlik mevcuttu. Resimlerin verici adayı karaciğerini temsil ettiği düşünüldüğünde, 11 patolog 1 olguda, 4 patolog 2 olguda, 1 patolog 3 olguda klinik yönetimi etkileyebilecek değerlendirme yaparken, 3 patolog tüm olgularda klinik yönetimi etkilemeyecek değerlendirme yaptı. Resimlerin steatohepatit değerlendirmesini temsil ettiği düşünüldüğünde, sadece 2 resim tüm patologlar tarafından bilgisayar ile aynı şekilde skorlandı ve resimlerin 5’inde en az 2 patologun bilgisayar değerlerine göre yüksek skor verdiği görüldü. Patologlar arası uyum steatohepatit ve verici karaciğerini değerlendirmede orta-iyi düzeydeydi (sırasıyla kappa değerleri: 0.51 ve 0.63) Sonuç: Çalışmamızda, karaciğer yağlanma oranlarının patologlar tarafından genel olarak yüksek değerlendirildiği gözlenmektedir. Steatohepatit sınıflamasında ve greft yönetimi açısından kliniği farklı etkileyen kararlar verilebileceği düşünülmüştür. Patoloji rutinine her geçen gün daha fazla dahil olan bilgisayar destekli otomatize programların, patologlar arası değerlendirme farklılıkları ve klinik yansımaları nedeniyle, karaciğer yağlanma oranlarının doğru tespitinde de yeri olabileceği görülmektedir.

Author Biography

Aslı Çakır, İstanbul Medipol Üniversitesi
Patoloji Anabilim Dalı

References

Schwimmer JB, Deutsch R, Kahen T, Lavine JE, Stanley C, Behling C. Prevalence of fatty liver in children and adolescents. Pediatrics. 2006;118:1388-93.

Brunt EM. Pathology of nonalcoholic fatty liver disease. Nature reviews Gastroenterology & hepatology. 2010;7(4):195-203.

Fiorini RN, Kirtz J, Periyasamy B, Evans Z, Haines JK, Cheng G, et al. Development of an unbiased method for the estimation of liver steatosis. Clinical transplantation. 2004;18:700-6.

Kleiner DE, Brunt EM, Van Natta M, Behling C, Contos MJ, Cummings OW, et al. Design and validation of a histological scoring system for nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2005;41:1313-21.

Mazhar SM, Shiehmorteza M, Sirlin CB. Noninvasive assessment of hepatic steatosis. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2009;7:135-40.

Gawrieh S, Knoedler DM, Saeian K, Wallace JR, Komorowski RA. Effects of interventions on intra- and interobserver agreement on interpretation of nonalcoholic fatty liver disease histology. Annals of diagnostic pathology. 2011;15:19-24.

Ratziu V, Charlotte F, Heurtier A, Gombert S, Giral P, Bruckert E, et al. Sampling variability of liver biopsy in nonalcoholic fatty liver disease. Gastroenterology. 2005;128:1898-906.

Vuppalanchi R, Unalp A, Van Natta ML, Cummings OW, Sandrasegaran KE, Hameed T, et al. Effects of liver biopsy sample length and number of readings on sampling variability in nonalcoholic Fatty liver disease. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2009;7:481-6.

Vanderbeck S, Bockhorst J, Komorowski R, Kleiner DE, Gawrieh S. Automatic classification of white regions in liver biopsies by supervised machine learning. Human pathology. 2014;45:785-92.

Turlin B, Ramm GA, Purdie DM, Laine F, Perrin M, Deugnier Y, et al. Assessment of hepatic steatosis: comparison of quantitative and semiquantitative methods in 108 liver biopsies. Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver. 2009;29530-5.

Boyles TH, Johnson S, Garrahan N, Freedman AR, Williams GT. A validated method for quantifying macrovesicular hepatic steatosis in chronic hepatitis C. Analytical and quantitative cytology and histology. 2007;29:244-50.

Franzen LE, Ekstedt M, Kechagias S, Bodin L. Semiquantitative evaluation overestimates the degree of steatosis in liver biopsies: a comparison to stereological point counting. Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc. 2005;18:912-6.

Marsman H, Matsushita T, Dierkhising R, Kremers W, Rosen C, Burgart L, et al. Assessment of donor liver steatosis: pathologist or automated software? Human pathology. 2004;35:430-5.

Liquori GE, Calamita G, Cascella D, Mastrodonato M, Portincasa P, Ferri D. An innovative methodology for the automated morphometric and quantitative estimation of liver steatosis. Histology and histopathology. 2009;24:49-60.

D'Alessandro AM, Kalayoglu M, Sollinger HW, Hoffmann RM, Reed A, Knechtle SJ, et al. The predictive value of donor liver biopsies on the development of primary nonfunction after orthotopic liver transplantation. Transplantation proceedings. 1991;23:1536-7.

Vanderbeck S, Bockhorst J, Kleiner D, Komorowski R, Chalasani N, Gawrieh S. Automatic quantification of lobular inflammation and hepatocyte ballooning in nonalcoholic fatty liver disease liver biopsies. Human pathology. 2015;46:767-75.

El-Badry AM, Breitenstein S, Jochum W, Washington K, Paradis V, Rubbia-Brandt L, et al. Assessment of hepatic steatosis by expert pathologists: the end of a gold standard. Annals of surgery. 2009;250:691-7.

Bedossa P, Poynard T, Naveau S, Martin ED, Agostini H, Chaput JC. Observer variation in assessment of liver biopsies of alcoholic patients. Alcoholism, clinical and experimental research. 1988;12:173-8.

Auger J, Schoevaert D, Martin ED. Comparative study of automated morphometric and semiquantitative estimations of alcoholic liver steatosis. Analytical and quantitative cytology and histology. 1986;8:56-62.

Hall AR, Green AC, Luong TV, Burroughs AK, Wyatt J, Dhillon AP. The use of guideline images to improve histological estimation of hepatic steatosis. Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver. 2014;34:1414-27.

Hall AR, Dhillon AP, Green AC, Ferrell L, Crawford JM, Alves V, et al. Hepatic steatosis estimated microscopically versus digital image analysis. Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver. 2013;33:926-35.

Angulo P, Keach JC, Batts KP, Lindor KD. Independent predictors of liver fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology. 1999;30:1356-62.

Levene AP, Kudo H, Armstrong MJ, Thursz MR, Gedroyc WM, Anstee QM, et al. Quantifying hepatic steatosis - more than meets the eye. Histopathology. 2012;60:971-81.

Nativ NI, Chen AI, Yarmush G, Henry SD, Lefkowitch JH, Klein KM, et al. Automated image analysis method for detecting and quantifying macrovesicular steatosis in hematoxylin and eosin-stained histology images of human livers. Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society. 2014;20:228-36.

Younossi ZM, Gramlich T, Liu YC, Matteoni C, Petrelli M, Goldblum J, et al. Nonalcoholic fatty liver disease: assessment of variability in pathologic interpretations. Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc. 1998;11:560-5.

Published
2018-06-19
Section
Original Research