Femoral Bölgedeki Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonlarının Gracilis Kas Flebleri ile Rekonstrüksiyonu

  • Cengiz Ovalı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Abstract

Amaç: Femoral bölgedeki prostetik vasküler greft (PVG) enfeksiyonlarında gracilis kas flebi kullanarak tedavi ettiğimiz hastalara ait erken ve orta dönem sonuçlarımızı sunmak. Materyal ve metot: Ocak 2012 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında kliniğimizde femoral bölgede PVG enfeksiyonu nedeniyle gracilis kas flebi kullanarak tedavi edilen 8 hasta çalışmaya alındı. PVG enfeksiyonu gelişen hastalarla ilgili bütün dosya içerikleri incelenip kaydedildi. Tüm bu verilerin yanında rutin biyokimyasal tetkikler, doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiografi yara yeri ve kan kültürü sonuçları da ayrıntılı olarak değerlendirildi. Bulgular:Çalışmamızda gracilis kas flebi kullanarak tedavi ettiğimiz 8 hastanın 5’ i erkek 3’ ü bayan idi. Ortalama yaş 58±8,9 (39-67) yıl idi. Tüm hastalarda cilt atı dokular ile birlikte greft enfekte idi (Szilagyi III). Bunun yanında, prostetik greft 2 hastada Dacron iken 6 hastada ise Polytetrafluoroethylene (PTFE) idi. Enfeksiyon 6 hastada erken dönemde oluşurken 2 hastada ise geç dönemde oluştu. Greft enfeksiyonuna neden olan patojenler; staphylococcus aureus (3 hasta), staphylococcus epidermidis (1 hasta) ve polimikrobiyal (4 hasta) idi. Bir hastada greft oklüzyonu, bir diğer hastada ise cilt kesisinin distal tarafında yaklaşık 2 cm bir açılma oldu. Hiçbir hastada ekstremite kaybı veya mortalite olmadı. En önemlisi, hastaların tamamında tam iyileşme sağlandı. Sonuç: PVG enfeksiyonlarında gracilis kas flebi rekonstriksiyonu, enfeksiyona maruz kalan alanı örtmek ve prostetik greft materyalini kurtarmak için etkili ve uygulanabilir bir alternatiftir.

Author Biography

Cengiz Ovalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

References

Rychlik IJ, Davey P, Murphy J, O'Donnell ME. A meta-analysis to compare Dacron versus polytetrafluroethylene grafts for above-knee femoropopliteal artery bypass. J Vasc Surg. 2014;60:506-15.

Saleem BR, Meerwaldt R, Tielliu IF, Verhoeven EL, van den Dungen JJ, Zeebregts CJ. Conservative treatment of vascular prosthetic graft infection is associated with high mortality. Am J Surg. 2010;200:47-52.

Lorentzen JE, Nielsen OM, Arendrup H, Kimose HH, Bille S, Andersen J, et al. Vascular graft infection: an analysis of sixty-two graft infections in 2411 consecutively implanted synthetic vascular grafts. Surgery. 1985;98:81-6.

D E Szilagyi, R F Smith, J P Elliott, M P Vrandecic. Infection in arterial reconstruction with synthetic grafts. Ann Surg. 1972; 176: 321–33.

J. Koning, R.J.A.M. van Dongen. Treatment of Infections After Arterial Reconstructive Procedures: Possibilities and Results. Cardiovascular Surgery 1980 pp 490-5

Seeger JM. Management of patients with prosthetic vascular graft infection. Am Surg. 2000;66:166-77.

O’Brien T, Collin J. Prosthetic vascular graft infection. Br J Surg 1992; 79:1262–17.

Fletcher JP, Dryden M, Sorrell TC. Infection of vascular prostheses. Aust NZ J Surg 1991; 61:432–5.

Graham RG, Omotoso PO, Hudson DA. The effectiveness of muscle flaps for the treatment of prosthetic graft sepsis. Plast Reconstr Surg. 2002;109:108-13; discussion 114-5.

Herrera FA, Kohanzadeh S, Nasseri Y, Kansal N, Owens EL, Bodor R. Management of vascular graft infections with soft tissue flap coverage: improving limb salvage rates--a veterans affairs experience. Am Surg. 2009;75:877-81.

Calligaro KD, Veith FJ, Sales CM, Dougherty MJ, Savarese RP, DeLaurentis DA. Comparison of muscle flaps and delayed secondary intention wound healing for infected lower extremity bypass grafts. Ann Vasc Surg, 8 1994;31-7

Verma H, Ktenidis K, George RK, Tripathi R. Vacuum-assisted closure therapy for vascular graft infection (Szilagyi grade III) in the groin-a 10-year multi-center experience. Int Wound J. 2015;12:317-21

Dosluoglu HH, Loghmanee C, Lall P, Cherr GS, Harris LM, Dryjski ML. Management of early (<30 day) vascular groin infections using vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage in a consecutive patient series. J Vasc Surg. 2010;51:1160-6.

Pinocy J, Albes J.M, Wicke C, Ruck P, Ziemer G. Treatment of periprosthetic soft tissue infection of the groin following vascular surgical procedures by means of a polyvinyl alcohol-vacuum sponge system. Wound Repair Regen. 2003;11:104-9.

Armstrong PA, Back MR, Bandyk DF, Johnson BL, Shames ML. Selective application of sartorius muscle flaps and aggressive staged surgical debridement can influence long-term outcomes of complex prosthetic graft infections. J Vasc Surg. 2007;46:71-8.

Fischer JP, Nelson JA, Shang EK, Wink JD, Wingate NA, Woo EY, et al. Predicting the need for muscle flap salvage after open groin vascular procedures: a clinical assessment tool. J Plast Surg Hand Surg. 2014;48:389-95

Taylor S.M, Weatherford D.A, Langan E.M, . Lokey J.S. Outcomes in the management of vascular prosthetic graft infections confined to the groin: a reappraisal. Ann Vasc Surg, 10 (1996), pp. 117-22

Calligaro K.D, Veith F.J, Schwartz M.L, Savarese R.P, DeLaurentis D.A. Are gram-negative bacteria a contraindication to selective preservation of infected prosthetic arterial grafts?. J Vasc Surg. 1992; 16: 337–46.

Towne J.B, Seabrook G.R, Bandyk D, Freischlag J.A, Edmiston C.E. In situ replacement of arterial prosthesis infected by bacterial biofilms (long-term follow-up). J Vasc Surg. 1994; 19: 226–33.

Morasch MD, Sam AD 2nd, Kibbe MR, Hijjawi J, Dumanian GA. Early results with use of gracilis muscle flap coverage of infected groin wounds after vascularsurgery. J Vasc Surg. 2004;39:1277-83.

Published
2018-06-19
Section
Original Research