Hastane Kaynaklı Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olarak Elizabethkingia meningoseptica

  • Beliz Bahar Ulaş Baskent University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology
  • Hülya Deniz Mısır Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı
  • Ebru Evren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Ebru Us Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Neriman Defne Altıntaş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı

Abstract

İnsanda nadiren enfeksiyona yol açtığı düşünülen Elizabethkingia cinsi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) giderek artan sayıda bildirilmektedir. Mikroorganizmanın çoklu antibiyotik direnci göstermesi, etkili tedavi rejimleri hakkında yeterli bilgi bulunmaması, enfeksiyonların yüksek mortalite ile sonuçlanmasına neden olmaktadır. Dekompanse kalp yetmezliği tanısı ile serviste izlenirken akut solunum yetmezliği gelişen ve entübe edilen 85 yaşındaki erkek hasta ileri tetkik ve tedavi için YBÜ’ne kabul edildi. Ateş, hipoksi ve pürülan sekresyonları nedeniyle alınan endotrakeal aspirat kültürlerinde E. meningoseptica üremesi olan olgunun tanısı ve tedavi planı tartışılmaktadır.

References

Jean SS, Lee WS, Chen FL, et al. Elizabethkingia meningoseptica: an important emerging pathogen causing healthcare-associated infections. J Hosp Infect. 2014; 86:244-9.

Centers for Disease Control and Prevention. Elizabethkingia. http://www.cdc.gov/elizabethkingia/about/index.html. April 12,2016.

Hsu MS, Liao CH, Huang YT, et al. Clinical features, antimicrobial susceptibilities, and outcomes of Elizabethkingia meningoseptica (Chryseobacterium meningosepticum) bacteremia at a medical center in Taiwan, 1999-2006. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2011;30:1271-8.

Ceyhan M, Celik M. Elizabethkingia meningosepticum (Chryseobacterium meningosepticum) Infections in Children Hindawi Publishing Corporation Int J Pediatr Volume 2011, Article ID 215237, 7 pages

Moore LS, Owens DS, Jepson A; et al. Waterborne Elizabethkingia meningoseptica in Adult Critical Care. Emerg Infect Dis. 2016; 22:9-17.

Wisconsin Department of Health Services Elizabethkingia anophelis outbreak page. https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/elizabethkingia.htm. Nisan 13,2016.

da Silva PS, Pereira GH. Elizabethkingia meningoseptica: Emergent bacteria

causing pneumonia in a critically ill child. Pediatr Int. 2013;55:231-4.

Ratnamani MS, Rao R. Elizabethkingia meningoseptica: Emerging nosocomial pathogen in bedside hemodialysis patients Indian J Crit Care Med. 2013; 17: 304–7.

McQuiston J. Deadly Miswest Outbreak of Elizabethkingia. Medscape News and Perspective 2016

Published
2017-09-30