Sarma Tütün Kullanımı ile İlişkili Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis

  • Canan Dogan Isparta Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
  • Mine Gayaf Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
  • Fatmanur Çelik Başaran Sağlık bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Abstract

Pulmoner Langerhans hücreli histiositozis daha çok sigara içen genç erişkinlerde görülen etiyolojisi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Yirmi dokuz yaşında erkek hasta 3 aydır devam eden nefes darlığı ve öksürük yakınması ile başvurdu. 3 yıldır sarma tütün kullanıyordu. Çekilen yüksek çözünürlüklü toraks bilgisayarlı tomografisinde (YÇBT) her iki akciğerde yaygın, üst ve orta zonlarda daha belirgin bazallerde kısmen daha az izlenen, içinde yer yer kaviteleşmeler gelişmiş düşük dansiteli mikronodüller izlendi. Mini torakotomi ile wedge rezeksiyon yapıldı. Patolojik tanı Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis olarak rapor edildi. Tütün kullanımının bıraktırılmasını takiben klinik ve radyolojik olarak belirgin regresyon izlendi.

Author Biographies

Canan Dogan, Isparta Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Mine Gayaf, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Fatmanur Çelik Başaran, Sağlık bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Uzmanı

References

Yağci B, Varan A, Cağlar M, Söylemezoğlu F, Sungur A, Orhan D, et al. Langerhans cell histiocytosis: retrospective analysis of 217 cases in a single center. Pediatr Hematol Oncol 2008; 25:399-408

Singh T, Satheesh CT, Appaji L, Kumari BSA, Mamatha HS, Giri GV, et al. Langerhan’s cell histiocytosis: A single instutional experience. Indian J Med Paediatr Oncol 2010; 31:51-3.

Tazi A. Adult pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis. Eur Respir J 2006; 27:1272-85.

Lipton JM. Histiocytic disorders. In:Hoofman R, Benz EJ, Shattil SJ, et al. editors. Basic Principals and Practice. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone, 2000:783-93.

Sahin F, Ozen KP, Vural F, et al. Retrospective analysis of seven patients with adult-onset Langerhans cell histiocytosis syndromes: A single center experience. Turk J Hematol 2007;24:75-9

King TE, Crausman RS. Pulmonary histiositozis X.In:Fishman AP, ed. Pulmonary diseases and disorders. 3rd ed. New York: Mc Graw Hill; 1998;76:1163-70.

Youkles LH, Grizzanti JN, Liao, et al. Decreased tobaccoglycoprotein induced lymphocytes in vitro in pulmonary eosinophilic granuloma. Am J Res Crit Care Med 1995;151: 145-50.

Weitz CA, Olszowy KM, Dancause KN, Sun C, Pomer A, Silverman H, et al. Rolling Tobacco in Banana Leaves, Newspaper, or Copybook Paper Associated With Significant Reduction in Lung Function in Vanuatu. Asia Pac J Public Health. 2017;29:180-8

Yanık M, Gencer M, Altındağ A, Ceylan E, Keklik A , Katı M. Şanlıurfa'da "sarma tütün" kullanan bir grupta sosyodemografik özellikler ve bağımlılık düzeyleri. Bağımlılık Dergisi, 2004,5:26-9

Ayan E, Cinel L, Köksel O, Apaydın D, İlvan A, Demir M, et al. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis presented with pneumothorax: case report. Anatol J Clin Investing 2008; 2.127-9.

Howarth DM, Gilchrist GS, Mullan BP, Wiseman GA, Edmonson JH, Schomberg PJ. Langerhans cell histiocytosis: diagnosis, natural history, management, and outcome. Cancer 1999; 85:2278–90

Kumar N, Sayed S, Vinayak S. Diagnosis of Langerhans cell histiocytosis on fine needle aspiration cytology: a case report and review of the cytology literature. Patholog Res Int 2011; 20:439518.

Suri HS, Yi ES, Nowakowski GS, Vassallo R. Pulmonary langerhans cell histiocytosis. Orphanet J Rare Dis 2012; 7:16.

Kırbaş G. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz (Pulmoner Histiositız X). In: Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A.(Editörler) Solunum Sistemi ve Hastalıkları Temel Başvuru Kitabı. İstanbul, Medikal Yayıncılık Bilimsel Eserler Dizisi, 2010:1155-63.

Von Essen S, West W, Sitorius M, Rennard SI. Completeresolution of roentgenographic changes in a patient withpulmonary histiocytosis X. Chest 1990; 98: 765–7.

Mogulkoc N, Veral A, Bishop PW, et al. PulmonaryLangerhans’ cell histiocytosis: radiologic resolution followingsmoking cessation. Chest 1999; 115: 1452–5.

Published
2018-09-22