Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Jejunal Divertikül Perforasyonu

  • Ramazan Topcu Hitit University School of Medicine, Erol Olçok Training and Research Hospital
  • İbrahim Tayfun Şahiner Hitit University School of Medicine
  • Murat Kendirci Hitit University School of Medicine, Erol Olçok Training and Research Hospital

Abstract

Jejunal divertikülozis nadir görülen bir hastalıktır. Prevalansı yaşla doğru orantılı olarak artmakta, 6. ve 7. dekadlarda en üst düzeye ulaşmaktadır. Jejunal divertiküller genellikle asemptomatik seyirlidir ancak, perforasyon geliştiğinde ciddi morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilir. Acil servise karın ağrısı ile başvuran, ilk muayenede ve görüntülemede anormal bulgu saptanmayan, yatışının 48. Saatinde akut karın nedeniyle ameliyata alınan ve jejunal divertikül perforasyonu saptanan, intraoperatif arrest nedeniyle exitus gelişen hasta ile ilgili deneyimimizi paylaşmak istedik.

Author Biographies

Ramazan Topcu, Hitit University School of Medicine, Erol Olçok Training and Research Hospital
Department of General Surgery
İbrahim Tayfun Şahiner, Hitit University School of Medicine
Department of Surgery
Murat Kendirci, Hitit University School of Medicine, Erol Olçok Training and Research Hospital
Department of General Surgery

References

Makris K, Tsiotos GG, Stafyla V, et al. Small intestinal nonmeckelian diverticulosis. J Clin Gastroenterol 2009; 43: 201-7.

Tsiotos GG, Farnell MB, Ilstrub DM. Non meckelian jejunal or ileal diverticulosis: an analysis of 112 cases. Surgery 1994; 116: 726-31.

Chugay P, Choi J, Dong XD. Jejunal diverticular disease complicated by enteroliths: reports of two different presentations. World J Gastrointest Surg 2010; 2: 26-9.

Ross CB, Richards WO. Diverticular disease of the jejunum and its complications. Am Surg 1990;56:319-56.

Coulier B, Maldague P, Bourgeois A, et al. Diverticulitis of the small bowel: CT diagnosis. Abdom Imaging 2007; 32: 228-33.

Gayer G, Zissin R, Apter S, et al. Acute diverticulitis of the smal bowel: CT findings. Abdom Imaging 1999; 24: 452-5.

de Bree E, Grammatikakis J, Christodoulakis M, et al. The clinical significance of acquired jejunoileal diverticula. Am J Gastroenterol 1998; 93: 2523- 28.

Schloericke E, Zimmermann MS, Hoffmann M, et al. Complicated jejunal diverticulitis: a challenging diagnosis and difficult therapy. Saudi J Gastroenterol 2012; 18: 122-8.

Palder SB, Frey CB. Jejunal diverticulosis. Arch Surg 1988; 123: 889-94.

Kouraklis G, et al. Diverticular disease of the small bowel: report of 27 cases. Int Surg. 2001; 86: 235-9.

Published
2017-12-22