Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin Uyarlanması: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Authors

  • Özlem Coşkun Gazi University
  • Vildan Özeke Gazi University
  • Irem Budakoglu Osmangazi University
  • Berksun Tutan
  • Hamza Nazlı
  • Münevver Aksoy

Abstract

Amaç: Öğrencilerin ders çalışma becerileri ve yaklaşımını belirlemeye yönelik olarak geliştirilen ASSIST (Approaches and Study Skills Inventory for Students: Öğrencilerin Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımları Envanteri) isimli ölçme aracının “Tıp Fakültesi öğrencileri” örneklemi için Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasının gerçekleştirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Orijinal ölçek beşli Likert tipinde derecelendirilen 52 maddeden oluşmakta ve öğrenenlerin derin, stratejik ve yüzeysel yaklaşımları buradan elde edilen verilere göre belirlenmektedir. Türkçe ’ye uyarlanması için aracı geliştirenlerden izin alınmış ve maddelerin dil çevirisine ilişkin adımlar gerçekleştirilmiştir. Çeviri süreci sonrasında ölçme aracı Türkiye’de bir devlet üniversitesindeki 373 tıp fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. 186 kadın ve 187 erkekten oluşan çalışma grubunun yaş ortalaması 20,30 (±2,78) olup; Dönem 1 (n: 90), Dönem 2 (n: 83), Dönem 3 (n: 64), Dönem 4 (n: 51), Dönem 5 (n: 62) ve Dönem 6 (n: 23) olmak üzere tüm sınıflardan öğrenci yer almaktadır. Orijinal formdaki üç ana ve 13 alt faktörlü yapıyı doğrulamak üzere veriler, birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Bulgular: Ölçekten dört madde ve bir alt boyut olmak üzere toplam sekiz madde çıkarılmıştır. Çıkarma işlemi sonrasında ölçeğin orijinal faktör yapısıyla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ortaya çıkan modelin veri-model uyumu ve hataları kabul edilebilir düzeydedir (GFI=0.84; RMSEA=0.069; CFI=0.94; NNFI=0.93; SRMR=0.072). Uyarlanan ölçek, üç ana boyut altında 12 alt boyut içermektedir. Bu ölçekten elde edilen puanlarla bireylerin baskın olan ders çalışma yaklaşımı belirlenmektedir. Sonuç: Türkçe uyarlaması yapılarak Tıp Fakültesi öğrencilerinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenen ASSIST’in 44 maddelik versiyonu, ileri dönem çalışmalarda başka değişkenlerle birlikte kullanılabilir.

References

Batı AH, Tetik C, Gürpınar E. Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Yeni Şeklini Türkçeye Uyarlama ve Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2010;30:1639-46.

Diseth Å. Validation of a Norwegian Version of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST): Application of structural equation modelling. Scandinavian Journal of Educational Research. 2001;45:381-94.

Byrne M, Flood B, Willis P. The relationship between learning approaches and learning outcomes: a study of Irish accounting students. Accounting Education. 2002;11:27-42.

Diseth Å, Pallesen S, Brunborg GS, Larsen S. Academic achievement among first semester undergraduate psychology students: the role of course experience, effort, motives and learning strategies. Higher Education. 2010;59:335-52.

Prevatt F, Petscher Y, Proctor BE, Hurst A, Adams K. The Revised Learning and Study Strategies Inventory. Educational and Psychological Measurement. 2006;66:448-58.

Entwistle N, Ramsden P. Understanding Student Learning. London, England: Social Science Research Council; 1982. Report No.: ED244959 Contract No.: ISBN-0-89397-171-5.

Zhu C, Valcke M, Schellens T. A cross-cultural study of Chinese and Flemish university students: Do they differ in learning conceptions and approaches to learning? Learning and Individual Differences. 2008;18:120-7.

Marton F, Säljö R. On Qualitative Differences In Learning: I—Outcome And Process*. British Journal of Educational Psychology. 1976;46:4-11.

Marton F, Säaljö R. On Qualitative Differences In Learning—Ii Outcome As A Function Of The Learner's Conception Of The Task. British Journal of Educational Psychology. 1976;46:115-27.

Trigwell K, Prosser M. Improving the quality of student learning: the influence of learning context and student approaches to learning on learning outcomes. Higher Education. 1991;22:251-66.

Biggs J, Tang C. Teaching for Quality Learning at University. Berkshire, UK: Open University Press; 2007.

Biggs J, Kember D, Leung DYP. The revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychology. 2001;71:133-49.

Gadelrab HF. Factorial Structure and Predictive Validity of Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) in Egypt: A Confirmatory Factor Analysis Approach. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 2011;9:1197-218.

Biggs JB. Study Process Questionnaire Manual. Student Approaches to Learning and Studying. Hawthorn, : Australian Council for Educational Research; 1987. Report No.: ED308200 Contract No.: ISBN-0-86431-002-1.

Biggs JB. Student Approaches to Learning and Studying. ResearchMonograph. Hawthorn, : Australian Council for Educational Research; 1987. Report No.: ED308201 Contract No.: ISBN-0-85563-416-2.

Biggs JB. Learning Process Questionnaire Manual. Student Approaches to Learning and Studying. Hawthorn, : Australian Council for Educational Research; 1987. Report No.: ED308199 Contract No.: ISBN-0-86431-001-3.

Duff A. The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) and its Use in Management Education. Active Learning in Higher Education. 2004;5:56-72.

Entwistle N, Tait H, McCune V. Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts. European Journal of Psychology of Education. 2000;15:33.

Weinstein CE, Palmer DR. Learning and Study Strategies Inventory (LASSI): User’s manual. 2nd Edition ed. Clearwater, FL: H & H Publishing; 2002.

Abedin NFZ, Jaafar Z, Husain S, Abdullah R. The Validity of ASSIST as a Measurement of Learning Approach among MDAB Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013;90:549-57.

Trigwell K, Prosser M, Waterhouse F. Relations between teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning. Higher Education. 1999;37:57-70.

Akbaş G, Korkmaz L. Ölçek Uyarlaması (Adaptasyon). Türk Psikoloji Bülteni, 2007;13:15-7.

Tabachnick BG, Fidel LS. Using Multivariate Statistics. Fourth Edition ed. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, Inc.; 2001.

SPSS Statistics for Windows. 17.0 ed. Chicago: SPSS Inc; 2008.

Jöreskog KG, Sörbom D. LISREL 8.51 ed. Mooresville, IN: Scientific Software International; 2001.

Field A. Discovering statistics using SPSS. London, England: SAGE Publications Ltd; 2009.

Yurdugül H, Aşkar P. Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği Faktör Yapılarının İncelenmesi: Türkiye Örneği. İlköğretim Online. 2008;7:288-309.

Yurdugül H. Çoktan seçmeli test sonuçlarından elde edilen farklı korelâsyon türlerinin birinci ve ikinci sıralı faktör analizlerindeki uyum indekslerine etkisi. İlköğretim Online. 2007;6:154-79.

Çokluk Ö, Şekercioğlu G, Büyüköztürk Ş. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegema Yayıncılık; 2010.

Browne MW, Cudeck R. Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sociological Methods & Research. 1992;21:230-58.

Hu Lt, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 1999;6:1-55.

Browne MW, MacCallum RC, Kim CT, Andersen BL, Glaser R. When fit indices and residuals are incompatible. Psychol Methods. 2002;7:403-21.

Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin. 1980;88:588-606.

Senemoğlu N. College of Education Students’ Approaches to Learning and Study Skills. Eğitim ve Bilim. 2011;36:65-80.

Berberoglu G, Hei LM. A Comparison of University Students' Approaches to Learning Across Taiwan and Turkey. International Journal of Testing. 2003;3:173-87.

Diseth Å. Personality and approaches to learning as predictors of academic achievement. European Journal of Personality. 2003;17:143-55.

Karagiannopoulou E, Naka K, Kamtsios S, Savvidou E, Michalis L. Medical students’ approaches to learning before and after the cardiology problem-based learning practice. Journal of Contemporary Medical Education. 2014;2:152-7.

Richardson JTE. Students’ Approaches to Learning and Teachers’ Approaches to Teaching in Higher Education. Educational Psychology. 2005;25:673-80.

Honkima¨ki * S, Tynja¨la¨ Pi, Valkonen S. University students' study orientations, learning experiences and study success in innovative courses. Studies in Higher Education. 2004;29:431-49.

Reid WA, Duvall E, Evans P. Relationship between assessment results and approaches to learning and studying in Year Two medical students. Med Educ. 2007;41:754-62.

Published

2017-12-22

Issue

Section

Original Research