Çocuklarda Troponin Yüksekliğinin Nedenleri ve Yardımcı Tanısal Değerlendirmeler

  • Semiha Terlemez Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Yavuz Tokgöz

Abstract

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağında troponin yüksekliğinin nedenlerinin ve yardımcı tanısal değerlendirmelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metod: Ocak 2014-Ocak 2017 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniveristesi hastanesinde 0-18 yaş arasında troponin düzeyleri yüksek saptanan çocuk hastalar çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak dosyaları incelendi. Hastaların başvuru yaş, cinsiyet,ağırlık, boy bilgileri ile birlikte yakınmaları, başvuru şekli, yapılan tanısal değerlendirme yöntemleri gözden geçirildi. Troponin yüksekliğine neden olan tanıları belirlendi. Bulgular: 24’ü kız, 31’i erkek toplam 55 çocuk hasta değerlendirildi. Hastaların en sık acil servise başvurduğu belirlendi. Hastaların büyük çoğunluğunun asemptomatik olduğu ancak en sık saptanan kardiyak semptomun göğüs ağrısı olduğu belirlendi. Hastaların genellikle bilinç değişikliği, kusma, böcek sokması gibi kardiyak yakınmalardan farklı nedenlerle merkezimize başvurduğu belirlendi. Troponin yüksekliğinin en sık sebepleri; 19 hastada (%34.5) CO intoksikasyonu, 17 hastada (%30.9) akrep sokması ve 6 hastada(%11) myokardit olarak belirlendi. Hastalarda tanıya en çok yardımcı olan değerlendirme yönteminin %25.5 hastada patolojik bulgu saptanmasını sağlayarak, elektrokardiyografi (EKG) olduğu görüldü. Koroner anjıografinin sadece 3 hastaya yapılmış olduğu ve sonuçların normal olduğu belirlendi. Sonuç: Çocukluk çağında troponin yüksekliğine en sık sebep olan nedenler toksik ve enflamatuar myokard hasaradır. Tanıya en çok yardımcı olan değerlendirme yöntemi EKG’dir. Koroner anjıografi ancak seçilmiş bir hasta gurubuna uygulanmalıdır.

References

Thygesen K, Mair J, Katus H, et al.; Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. Eur Heart J 2010; 31: 2197–204

Sugimoto M, Kuwata S, Kurishima C, Kim JH, Iwamoto Y, Senzaki .Cardiac biomarkers in children with congenital heart disease. World J Pediatr. 2015;11:309-15

Mair J, Lindahl B, Müller C, Giannitsis E, Huber K, Möckel M, Plebani M, Thygesen K, Jaffe AS. What to do when you question cardiac troponin values.Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 May.doi: 10.1177/2048872617708973.

Yeh TK, Yeh J.Chest Pain in Pediatrics.Pediatr Ann. 2015;44 :e274-8

Mehrpour M, Hajsadeghi S, Fereshtehnejad SM, Mehrpour M, Bassir P. Serum levels of cardiac troponin I in patients with status epilepticus and healthy cardiovascular system. Arch Med Res. 2013;44:449-53

Bennett BL, Mahabee-Gittens M, Chua MS, Hirsch R.Elevated cardiac troponin I level in cases of thoracic nonaccidental trauma.Pediatr Emerg Care. 2011;27(10):941-4

Fernandes BA, Maher KO, Deshpande SR. Cardiac biomarkers in pediatric heart disease: A state of art review. World J Cardiol. 2016:26;8:719-72

Harris TH, Gossett JG. Diagnosis and Diagnostic Modalities in Pediatric Patients with Elevated Troponin. Pediatr Cardiol. 2016 ;37:1469-74

Teksam O, Gumus P, Bayrakci B, Erdogan I, Kale G.Acute cardiac effects of carbon monoxide poisoning in children. Eur J Emerg Med. 2010;17:192-6

Zimmerman SS, Truxal B.Carbon monoxide poisoning. Pediatrics. 1981;68:215-24.

Sagarad SV, Thakur BS, Reddy SS, Balasubramanya K, Joshi RM, Kerure SB. Elevated Cardiac Troponin (cTnI) Levels Correlate with the Clinical and Echocardiographic Evidences of Severe Myocarditis in Scorpion Sting Envenomation. J Clin Diagn Res. 2012 ;6:1369-71

Cupo P.Clinical update on scorpion envenoming.Rev Soc Bras Med Trop. 2015;48:642-9.

Kanderian A, Francis G. Cardiac troponins and chronic kidney disease. Kidney Int. 2006;69:1112-4.

Brunet P, Oddoze C, Paganelli F, et al. Cardiac troponins I and T in hemodialysis patients without acute coronary syndrome. Int J Cardiol. 2008;129:205-9.

Terlemez S, Eryılmaz U, Tokgöz Y, Uysal P, Coşan A, Bulut Y. Kounis syndrome caused by metronidazole--a case of 14 year-old boy. Int J Cardiol. 2015;20;179:222-4

Published
2017-12-22
Section
Original Research