Kronik Cep Telefonu Radyasyonu ve Koruma Amaçlı Uygulanan Melatoninin Ovaryuma Etkisi

  • Sinem Yücel Gazi University
  • Gülnur Take Kaplanoğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
  • İskender Kaplanoğlu Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi, ANKARA
  • Bahriye Sirav Aral Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, ANKARA
  • Cemile Merve Seymen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Abstract

Amaç: Çalışmamızda cep telefonu radyasyonuna kronik maruziyetin ovaryum dokusu üzerinde meydana getireceği değişimler ve melatonin kullanımının bu değişimler üzerindeki olası koruyucu etkisinin ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi amaçlandı.Yöntem: 24 adet Wistar albino cinsi dişi sıçan 4 gruba ayrılarak 90 günlük deney süresince; kontrol grubuna hiçbir uygulama yapılmazken, 2. gruba her gün 30 dk 2100 MHz radyasyon uygulaması, 3. gruba her gün subkutan melatonin uygulaması, 4. gruba ise radyasyon uygulamasından 40 dk önce subkutan melatonin ve sonrasında 30 dk radyasyon uygulaması yapıldı.Deney bitiminde değerlendirme için ovaryum dokusundan alınan kesitlere Hematoksilen-Eozin, TUNEL, PCNA boyaları uygulandı ve ışık mikroskobunda resimlendirildi. Yapılan PAS boyamalarında zona pellusida kalınlıkları ölçüldü. Ayrıca her kesitten folikül sayımı yapılarak, değişkenler istatistiksel olarak değerlendirildi.Bulgular: Hematoksilen-Eozin boyama ile yapılan incelemelerde radyasyon grubunda atreziye giden foliküllerin arttığı ve zona pellusida’nın yer yer kalın yer yer ince düzenlenim gösterdiği dikkati çekti. Radyasyon+Melatonin grubunda atreziye giden folikül sayısının azaldığı belirlendi. Bu bulgu, TUNEL ile desteklendi. PCNA immün boyamasında primordiyal, gelişen foliküller ve korpus luteum’da tutulumun kontrol grubuna karşın daha az sayıda hücrede olduğu izlendi.Sonuç: Sonuç olarak, melatonin enjeksiyonunun uygulanan melatoninin dozu ya da uygulama süresine bağlı olarak radyasyonun neden olduğu yapısal dejenerasyonları kısmen engelleyebileceği kanısına varılmıştır. 

References

Warren HG, Prevatt AA, Daly KA, Antonelli PJ. Cellular Telephone Use and Risk of Intratemporal Facial Nerve Tumor. Lryngoscope 2003;113: 663-7.

Davidson HC, Lutman ME. Survey of Mobile Phone Use and Their Chronic Effects on the Hearing of a Student Population. International Journal of Audiology 2007; 46:113-8.

Hossmann K, Hermann D. Effects of Electromagnetic Radiation of Mobile Phones on the Central Nervous System. Bioelectromagnetics 2003; 24: 49-62.

Black D, Heynick L, RF. Effects on Blood Cells, Cardiac, Endocrine and Immunological Functions. Bioelectromagnetics Supplement 2003; Suppl 6:S187-95.

Maes A, Collier M, Verschaeve L. Cytogenetic Effects of 900 MHz (GSM) Microwawes on Human Lymphocytes. Bioelectromagnetics 2001; 22: 91-6.

Samantaray S, Sribnick EA, Das A, Knaryan VH, Matzelle DD, Yallapragada RJ Reiter. Melatonin attenuates calpain upregulation, axonal damage and neuronal death in spinal cord injury in rats. Journal of Pineal Research 2008; 44:4 348-57.

Güler G, Atalay Seyhan N. Collagen Synthesis in Lung and Kidney Tissues Under ELF Electric Fields. Medical & Biological Engineering & Computing 1997; Suppl; 1,4.

Balcer-Kubiczek EK, Harrison GH. Neoplastic Transformation of C3H/10T1/2 Cellas Following Exposure to 120-Hz Modulated 2.45-GHz Microwaves and Phorbol Ester Tumor Promoter. Radiat Res 1991; 126: 65-72.

Maes A, Verschave L, Arroyo A, DeWagter C, Vercruyssen L. In Vitro Cytogenetic Effects of 2450 MHz Waves on Human Peripheral Blood Lymphocytes. Bioelectromagnetics 1993; 14: 495-501.

Assayed ME, Abd El-Aty AM. Protection of Rat Chromosomes by Melatonin Against Gamma Radiation- Induced Damage. Mutat Res 2009; 667: 14-20.

Weiss JF and Landauer MR. Protection Against Ionizing Radiation by Antioxidant Nutrients and Phytochemicals. Toxicology 2003; 189:1-20.

Somosy Z. Radiation response of cell organelles. Micron 2000; 31: 165-81.

Lee C.J, Yoon Y. γ-Radiation-induced follicular degeneration in the repubertal mouse ovary. Mutat Res 2005; 578: 247-55.

Scheuer C, Pommergaard HC , Rosenberg J, Göngenur I. Melatonin’s protective effect against UV radiation: a systematic review of clinical and experimental studies. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2014; 30: 180-8.

Mohammadghasemi F, Jahromi SK, hajizadeh H, Homafar MA, Saadat N. The Protective Effect of Exogenous Melatonin on Nicotine-induced Changes in Mouse Ovarian Follicles. J Reprod Infertil 2012;13: 143-50.

Gül A, Çelebi H, Uğraş S. The effects of microwave emitted by cellular phones on ovarian follicles in rats. Arch Gynecol Obstet 2009; 280:729-33.

Published
2017-06-28
Section
Original Research