Anatomi Eğitiminde Radyolojik ve Klinik Anatominin Yeri: Öğrenci Görüşleri

  • İsmail Nadir Gülekon Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abstract

Amaç:Tıp Fakültesinde preklinik sınıflarda okutulan Anatomi temelde ders kitapları, dersler ve kadavra diseksiyonlarına dayandırılmaktadır.içerisinde Radyolojik ve Klinik anatomik bilgiler verilmesinin öğrencinin anatomi dersini öğrenmesini ve anlamasını nasıl etkilediği ve klinik sınıflara yönelik olarak da verilmesinin gerekliliği konusunda nasıl daha faydalı olunabileceği sorusuna cevap aranmıştır.Yöntem:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan değişik sınıflardaki toplam 943 öğrenciyeRadyolojik ve Klinik anatomi dersleri ile ilgili olarak 4’er sorudan oluşan anket yapılmıştır.Bulgular:Öğrenciler genelde anatomi eğitimi içerisinde radyolojik bilgilerin verilmesini isteyenlerin oranı 2. sınıfta %64.76 iken, bu oran 4. sınıfta %79.91, 5. Sınıfta %90.91 ve 6. sınıfta %95.08 saptanmıştır.  Klinik anatomik bilgiler için oranlar sırasıyla %88.85, %91.38, %97.47 ve %94.08 bulunmuştur. Öğrenciler bu derslerin motivasyonlarını arttırdığını ve anatomiyi daha iyi anlamalarına neden olduklarını ve hem temel eğitim döneminde, hem de klinik sınıflarda bu derslerin faydalı olacağını belirtmişlerdir.Sonuç:Sınıf büyüdükçe, öğrencilerin anılan derslerin süresinin artmasını ve klinik dönemlerde de anlatılmasını istedikleri görülmüştür.

Author Biography

İsmail Nadir Gülekon, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi ADProf. Dr

References

Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM. Gray’s Anatomy for Students. Philadelphia: Elsevier Churchill-Livingstone; 2005.

Sarsılmaz M. Anatomi, 1. baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.

Carmichael SW, Pawlina W. Animated Powerpoint as a tool to teach anatomy. Anat Rec 2000;261:83-8.

Hammoudi N, Arangalage D, Boubrit L, Renaudb MC, Isnard R, Collet JP et al. Ultrasound-based teaching of cardiac anatomy and physiology to undergraduate medical students. Arch Cardiovasc Disease 2013;106:487-91.

Uygur R, Çağlar V, Topçu B, Aktaş S, Özen OA. Anatomi Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Int J Basic Clin Med 2013;1:94-106.

Arı İ, İrgil E, Kafa İM, Şendemir E. Bir anket çalışması: Anatomi eğitimi ve öğrencilerin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;29:15-8.

Arı İ, Şendemir E. Anatomi eğitimi üzerine öğrenci görüşleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;29:11-4.

Acuner AM, Yalçın M, Ersoy M, Tekdemir İ, Ersoy F. Ankara üniversitesi tıp fakültesi anatomi dersine ilişkin öğretme-öğrenme sürecinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1999;52:211-8.

Moscova M, Bryce DA, Sindhusake D, Young N. Integration of Medical Imaging Including Ultrasound Into a New Clinical Anatomy Curriculum. Anat Sci Educ 2015;8:205–20.

Eyal L and Cohen R. Preparation for clinical practice: a survey of medical students’ and graduates’ perceptions of the effectiveness of their medical school curriculum. Medical Teacher 2006;28:162–70.

Schober A, Pieper CC, Schmidt R, Wittkowski W. Anatomy and Imaging: 10 Years of Experience with an Interdisciplinary Teaching Project in Preclinical Medical Education-From an Elective to a Curricular Course. Fortschr Röntgenstr 2014;186:458–65.

Torres A, Staskiewicz GJ, Lisiecka J, Pietrzyk Ł, Czekajlo M, Arancibia CU et al. Bridging the Gap Between Basic and Clinical Sciences: A Description of a Radiological Anatomy Course. Anat Sci Educ 2016;9:295-303.

Published
2017-06-28
Section
Original Research