Tuboovaryan Abse Kliniği ile Prezente, İleuma İnvaze Rahim İçi Aracın İzlendiği Nadir Bir Olgu Sunumu

  • Sezin Ertürk Aksakal Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Füsun Bocutoğlu Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Şadıman Kıykaç Altınbaş Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Çağatayhan Öztürk Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bülent Yirci Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Bülent Dede Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İnci Kahyaoğlu Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ömer Lütfi Tapısız Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Abstract

Bu yazıda, tuboovaryan abse kliniği ve myometriyuma invaze RİA nedeni ile opere edilen ve RİA’nın ileuma penetre olduğu izlenen nadir bir vakayı sunmayı amaçladık. Otozsekiz yaşında, yaklaşık 7 yıl önce dış merkezde Cooper-T RİA uygulanmış hasta tuboovaryan abse tanısıyla kliniğimize yatırıldı.On iki gün parenteral gentamisin ve klindamisin antibiyotik tedavisine rağmen hastanın klinik bulgularının sebat etmesi üzerine tedavisi seftriakson ve metronidazol olacak şekilde yeniden düzenlendi ve operasyon kararı alındı. Önce vajinal yoldan ultrasonografi eşliğinde posterior forniksten  abse lojuna enjektör ile girilerek yaklaşık 200 cc pürülan yoğun kıvamlı içerik aspire edildi. Ardından histeroskopiye geçildi. Zorlanmaksızın çekilmesine rağmen RİA’nın alınamaması  üzerine laparoskopiye geçildi. Gözlemde, ileum ve sigmoid kolonun omentum ile konglomerat oluşturarak fundusa ve uterus arkasına dens şekilde yapıştığı, RİA’nın gövdesinin myometriyuma gömülü, T kollarının ise ileum lümeni içerisinde olduğu görüldü ve laparatomiye geçildi. İleum rezeke edildi. Ardından  ileal yan yana anastamoz ve loop ileostomi açıldı.Aylık takiplerinde herhangi bir sorun olmayan hastanın postoperatif 3. ayda loop ileostomisi kapatıldı.Perforasyon ve migrasyonun asemptomatik olarak gerçekleşebilmesi ve buna bağlı komplikasyonlar nede­niyle rahim içi araçların yerleşimleri şikâyetten bağımsız olarak rutin kontrol edilmelidir.

Author Biographies

Sezin Ertürk Aksakal, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekoloji Kliniği, Başasistan
Füsun Bocutoğlu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekoloji Kliniği, Asistan doktor
Şadıman Kıykaç Altınbaş, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekoloji Kliniği, Doç. Dr
Çağatayhan Öztürk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekoloji Klinği, Uzm. Dr
Bülent Yirci, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekoloji Klinği, Uzm. Dr.
Bülent Dede, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Klinği, Uzm. Dr.
İnci Kahyaoğlu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İVF Kliniği, Doç. Dr.
Ömer Lütfi Tapısız, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Jinekoloji Kliniği, Doç. Dr.

References

Caliskan E, Ozturk N, Dilbaz BO, Dilbaz S. Analysis of risk factors associated with uterine perforation by intrauterine devices. Europ J Contracept Reprod Health Care 2003;8:150-5.

Zakin D, Stern WZ, Rosenblatt R. Complete and partial uterine perforation and embedding following insertion of int¬rauterine devices. I: Classification, complications, mechanism, incidence and missing string. Obstet Gynecol Surv 1981;36:335-53

Chen CP, Hsu TC, Wang W. Ileal penetration by a Multiload-Cu 375 intrauterine contraceptive device. A case report with review of the literature. Contraception 1998; 58: 295-304.

Andersson K, Ryde-Blomqvist E, Lindell K, Odlind V, Milsom I. Perforations with intrauterine devices. Report from a Swedish survey. Contraception 1998; 57: 251- 5.

Ebel L, Foneron A, Troncoso L, Cañoles R, Hornig A, Corti D. Intrauterine device migration to the bladder: Report of four cases Actas Urol Esp 2008;32:530-2

Arslan A, Kanat-Pektas M, Yesilyurt H, Bilge U. Colon penetration by a copper intrauterine device: a case report with literature review. Arch Gynecol Obstet 2009; 279: 395-7.

Ö. Şengül, B. Dilbaz, D. Kavak, S. Dede, N. Yerebasmaz & Ş . Altinbas. Surgical management of extrauterine mislocated intrauterinecontraceptive devices and related risks. Journal of Obstetrics and Gynaecology, January 2014; 34: 70–3

Charonis G, Larsson PG. Prolonged use of intrauterine contraceptive device as a risk factor for tubo-ovarian abscess. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88:680-4.

Medina TM, Hill DA, DeJesus S, Hoover F. IUD removal with colonoscopy: a case report. J Reprod Med 2005; 50: 547-9

Chappell CA, Wiesenfeld HC. Pathogenesis, diagnosis, and management of severe pelvic inflammatory disease and tuboovarian abscess. Clin Obstet Gynecol. 2012;55:893-903.

Published
2017-06-28