Akut Viral Hepatit A Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Akut Taşsız Kolesistit: İki Olgu Sunumu

  • Ulas Emre Akbulut Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği
  • Sefa Sağ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
  • Hamdi Cihan Emeksiz Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
  • Melike Ayaz Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
  • Ümmühan Çay Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon

Abstract

Akut taşsız kolesistit (ATK), taş ve safra çamuru olmaksızın safra kesesinin enflamasyonudur. Gangren, perforasyon ve ampiyem gibi komplikasyonlara sebep olduğu için yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir.Altta yatan hastalığa göre medikal veya cerrahi tedavi uygulanabilir.Çocuklardasepsis, şok, uzamış açlık, total parenteralnutrisyon, çoklu kan transfüzyonu ATK gelişimi için en önemli risk faktörleridir. Ayrıca akut viral hepatitlerin nadir bir komplikasyonu olarak ATK gelişebilir. Bu yazıda hepatit A virüs enfeksiyonu sonucu akut kolesistit gelişen ve destekleyici tedaviyle tamamen düzelen iki olgu sunulacaktır.

Author Biographies

Ulas Emre Akbulut, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kliniği
Sefa Sağ, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
Çocuk Cerrahi Kliniği
Hamdi Cihan Emeksiz, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
Çocuk Endokrinoliji Kliniği
Melike Ayaz, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Ümmühan Çay, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

References

- Ozaras R, Mert A, Yilmaz MH, et al. Acuteviralcholecystitisduetohepatitis A virüs infection. J ClinGastroenterol 2003; 37: 79-81

- Kamath SR, Sathiyasekaran M, Raja TE, et al. Profile of viralhepatitis A in Chennai.Indian Pediatr 2009: 46: 642-3

- Black MM, Mann NP. Gangrenouscholecystitisduetohepatitis A infection. J Trop MedHyg 1992; 95: 73-4.

- Casha P, Rifflet H, Renou C, et al. Acalculousacutecholecystitisandviralhepatitis A. GastroenterolClinBiol 2000; 24: 591-2.

- Portincasa P, Moschetta A, DiCiaula A, et al. Changes of gallbladderandgastricdynamics in patientswithacutehepatitis A. Eur J ClinInvest 2001; 31: 617-22.

- Mourani S, Dobbs SM, Genta RM, et al. Hepatitis A virus-associatedcholecystitis. AnnInternMed 1994; 120: 398-400.

- Ryu JK, Ryu KH, Kim KH. Clinicalfeatures of acuteacalculouscholecystitis. J ClinGastroenterol 2003;36:166-9.

- Tsakayannis DE, Kozakewich HP, Lillehei CW. Acalculouscholecystitis in children. J Pediatr Surg 1996; 31: 127-30

- Kaya S, Eskazan AE, Ay N, et al. AcuteAcalculousCholecystitisduetoViralHepatitis A. Case RepInfectDis 2013; 2013: 407182

- Huffman JL, Schenker S. Acuteacalculouscholecystitis: a review. ClinGastroenterolHepatol 2010; 8: 15-22.

- Parlak E, Parlak M. Akut Viral Hepatit A Seyri Esnasında Görülen Akut Taşsız Kolesistit. Viral Hepatit Derg 2013; 19: 15

- Prashanth GP, Angadi BH, Joshi SN, et al. Unusualcause of abdominalpain in pediatricemergencymedicine. Pediatr EmergCare 2012; 28: 560-1.

- Yi DY, Chang EJ, Kim JY, et al. Age, PredisposingDiseases, andUltrasonographicFindings in DeterminingClinicalOutcome of AcuteAcalculousInflammatoryGallbladderDiseases in Children. J KoreanMedSci 2016; 31: 1617-23.

- Karkera PJ, Sandlas G, Ranjan R, et al. Acuteacalculouscholecystitiscausinggallbladderperforation in children. J IndianAssoc Pediatr Surg 2010; 15: 139-41.

- Uluğ M, Yaman Y, Yapıcı F, Uluğ NC. Çocuk Yaş Grubu Akut Viral Hepatit A Olguları ve Komplikasyonlarının İrdelenmesi. Çocuk EnfDerg 2010; 4: 65-70

Published
2017-03-29