Memenin Nadir Görülen BenignProliferatif Lezyonu: PsödoanjiyomatözStromalHiperplazi (PASH)

  • Murat Akın Gazi University Medical School, Department of General Surgery
  • Harun Karabacak Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, General Surgery
  • Güldal Yılmaz Gazi University Medical School, Department of Pathology,
  • Aydin Yavuz Gazi University Medical School, Department of General Surgery
  • Mahir Nasirov Gazi University Medical School, Department of General Surgery
  • Osman Kurukahvecioğlu

Abstract

Amaç:Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi (PASH) meme stromasınınanastomozlaşan damar benzeri ince yarık şeklinde boşluklar ile karakterize benignproliferatif bir lezyonudur. Etyolojisi ve patogenezi hala belirsiz olmasına karşın, PASH’in genellikle miyofibroblastik kökenli bir neoplastik süreci temsil ettiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı PASH tanısı alan hastaların klinikopatolojik özelliklerini ve cerrahi endikasyonlarını değerlendirmektir.Gereç ve yöntemler: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran ve yapılan tetkiklerinde PASH tanısı alan 5 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait yaş, şikâyet, aile öyküsü, radyolojik bulgular, tanı yöntemi ilgili veriler geriye dönük olarak değerlendirildi.Bulgular: Hastaların 4’ünde memede büyüme gösteren kitle, 1’inde ise kanlı meme başı akıntısı şikayeti mevcuttu. Yaş aralığı 25-50, yaş ortalaması ise 35 idi. Patolojik tanı, 1 olguda kor biyopsi, 2 olguda ultrason eşliğinde kor biyopsi, 1 olguda stereotaksik tel işaretli eksizyonel biyopsi ve 1 olguda ise geniş eksizyonel biyopsi ile konulmuştur.Sonuç:Radyolojik veya klinik olarak memesinde kitle saptanan hastaların ayırıcı tanısında benign olmasına ve nadir görülmesine karşın, PASH mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Histopatalojik tanı, immünohistokimyasal boyamalarla desteklenmelidir.  

References

Vuitch MF, Rosen PP, Erlandson RA. Pseudoangiomatous hyperplasia of mammarystroma. Hum Pathol 1986;17:185-91.

Castro CY, Whitman GJ, Sahin AA. Pseudoangiomatous stromal hyperplasia of thebreast. Am J Clin Oncol 2002;25:213-6.

Kirkpatrick UJ, Burrows C, Loughran CF. Imaging appearances of pseudoangiomatous hyperplasia of mammary stroma. ClinRadiol 2000;55:576-8.

Vicandi B, Jimenez-Heffernan JA, Lopez-Ferrer P, Ortega L, Viguer JM. Nodular pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast. Cytologic features. Acta Cytol 1998;42:335–41.

Pruthi S, Reynolds C, Johnson RE, Gisvold JJ. Tamoxifen in the management of pseudoangiomatous stromal hyperplasia. Breast J 2001;7:434-9.

Badve S, Sloane JP. Pseudoangiomatous hyperplasia of male breast. Histopathology 1995;26:463-6.

Seidman JD, Borkowski A, Aisner SC, Sun CC. Rapid growth of pseudoangiomatous hyperplasia of mammary stroma in axillary gynecomastia in an immunosuppressed patient. Arch Pathol Lab Med 1993;117:736-8.

Zanella M, Falconieri G, Lamovec J, Bittesini L. Pseudoangiomatous hyperplasia of the mammary stroma: true entity or phenothype? Pathol Res Pract 1998;194:535-40

Levine PH, Nimeh D, Guth AA, Cangiarella JF. Aspiration biopsy of nodular pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast: clinicopathologic correlates in 10 cases. Diagn Cytopathol 2005;32:345-50.

Lui PCW, Law BKB, Chu WCW, Pang LM, Tse GMK. Fine-needle aspiration cytology of pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast. Diagn Cytopathol2004;30:353-5.

Leon ME, Leon MA, Ahuja J, Garcia FU. Nodular myofibroblastic stromal hyperplasia of the mammary gland as an accurate name for pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the mammary gland. Breast J 2002;8:290-3.

Published
2017-03-29
Section
Original Research