Lipoma Bağlı Akut Gelişen Posterior İnterosseos Sinir Sendromu: Olgu Sunumu

  • Bahar Say Özel Etimed Hastanesi

Abstract

Posterior interosseos sinir sendromu radial sinirin derin dalının, dirsek ekleminin hemen distalinde gelişen tuzak nöropatisidir ve nadir görülür. Kliniğinde el parmaklarında ekstansiyon kaybı olur. En sık nedeni radius kemiğinin tramvatik kırık ve çıkıkları olup diğer nedenler ise ön kolda yer kaplayan oluşumlar (ganglion, tümöral oluşumlar, romatoid artritde dirsekte gelişen sinovial hipertrofi, kırık sonrası kallus oluşumu, kas hipertrofisi, lipom) olabilir. Lipomlar ön kol yerleşimli olduğunda parmak ekstensör kaslarında yavaş seyirli bir güçsüzlükle sonuçlanan posterior interosseos sinir basısı yapabilir. Bu yazıda, nadir görülen, akut posterior interosseos sinir sendromu gelişen 68 yaşında bir bayan hasta sunulmuş olup, etkilenen bölgede MRG ile lipom saptanmıştır. Tanı ve lokalizasyonda elektronöromiyografinin önemi belirtilmiştir.

Author Biography

Bahar Say, Özel Etimed Hastanesi
Nöroloji

References

Salama H, Kumar P, Bastawrous S. Posterior interosseous nerve palsy caused by parosteal lipoma: A case report. Case Rep Med. 2010;2010

Valer A, Carrera L, Ramirez G. Myxoma causing paralysis of the posterior interosseous nerve. Acta Orthop Belg. 1993;59:423-5

Allagui M, Maghrebi S, Touati B, Koubas M, Hadhri R, Hamdi MF, Abid A. Posterior interosseous nerve syndrome due to intramuscular lipoma. EurOrthop Traumatol.2014;5:75-9.

Murphy A, Williams J. Posterior interosseous nerve palsy caused by lipoma: A case report. Can J Plast Surg. 2009 Winter,17:e42-4

Bugnicourt JM, Peiter J, Merle PE, Le Gars D. Acute peripheral nerve compression by a lipoma mimicking stroke. Clin Neurol Neurosurgery. 2009;111:395-6.

Published
2016-12-26