Venöz Port Kataterİmplantasyonu: 130 Olguluk Genel Cerrahi Deneyimi

  • İsmail Zihni
  • Oktay Karakose
  • Kazım Caglar
  • Huseyin Pülat
  • Ali Duran
  • Huseyin Eken

Abstract

Amaç: Onkolojik hastalarda uzun süreli kemoterapi, total parenteral beslenme ve sıvı replasmanı amacıyla kullanılan ve total olarak yerleştirilebilen venöz kateterler, yaşam kalitesini artırırlar. Bununla birlikte, çok faydalı olmalarına rağmen bu kateterlerin yerleştirilmesinde ve idamesinde tromboz, enfeksiyon, perforasyon, pnömotoraks, kopma, yer değiştirme ve fistülizasyon gibi ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir. Retrospektif çalışmamızın amacı, klinik deneyimlerimizi okuyucularla paylaşmak ve gelişen erken ve geç dönem komplikasyonları literatür eşliğinde değerlendirildi.Gereç ve Yöntemler: Şubat 2008-Aralık 2014 tarihleri arasında İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi 3.Genel Cerrahi kliniğinde total implante edilebilir kalıcı venöz port katater takılan 130 kanser hastasına ait klinik ve demografik veriler retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Toplam 130 hastaya kemoterapi amaçlı port kateter takıldı. Hastaların ortalama yaşı 54,1 yıl, 75’ü kadın 55’i ise erkekti. Bütün hastalarda malinite mevcuttu. Port kataterler hastalara kemoterapi amaçlı yerleştirildi. Komplikasyonlar olarak bir hastada pnömotoraks, bir hastada malpozisyon, 8hastada port yerinde enfeksiyon,bir hastada cilt nekrozu, bir hastada da derin ven trombozu gelişti.Sonuç: Kalıcı venöz port kateter takılması için perkutan teknik ile santral venlerin kullanımı, deneyimli ellerde güvenle uygulanabilen, komplikasyon oranı düşük, başarı oranı yüksek ve hastalar için çok konforlu bir tekniktir.

References

Broviac JW, Cole JJ, Scribner BH. A silicone rubber atrial catheter for prolonged parenteral alimentation. SurgGynecolObstet 1973;136:602-6.

Hickman RO, Buckner CD, Clift RA, Sanders JE, Stewart P, Thomas ED. A modified right atrial catheter for access to the venous system in marrow transplant recipients. SurgGynecolObstet 1979;148:871-5.

Niederhuber JE, Ensminger W, Gyves JW, Liepman M, Doan K, Cozzi E. Totally implanted venous and arterial access system to replace external catheters in cancer treatment.

Surgery 1982;92:706-12.

Biffi R, De Braud F, Orsi F, ve ark. A randomized, prospective trial of central venous ports connected to standard open-ended or Groshong catheters in adult oncology patients. Cancer 2001; 92: 1204-12.

Stanislav GV, Fitzgibbons RJ Jr, Bailey RT Jr, ve ark. Reliability of implantable central venous access devices in patients with cancer. ArchSurg 1987; 122: 1280-3.

Burns KEA, McLaren A. Catheter-related right atrial thrombus and pulmonary embolism: A case report and systematic review of the literature. Can Respir J 2009; 16: 163-5.

Gonda SJ, Li R. Principles of subcutaneous port placement. TechVascIntervRadiol 2011;14:198-203.

Dariushnia SR, Wallace MJ, Siddiqi NH, et al. Quality improvement guidelines for central venous Access. J VascIntervRadiol 2010;21:976-81.

Schwarz RE, Groeger JS, Coit DG. Subcutaneously implanted central venous access devices in cancer patients: a prospective analysis. Cancer 1997;79:1635-40.

Groeger JS, Lucas AB, Thaler HT, Friedlander-Klar H, Brown AE, Kiehn TE, et al. Infectious morbidity associated with longterm use of venous access devices in patients with cancer. AnnInternMed 1993;119:1168-74.

Kock HJ, Pietsch M, Krause U, Wilke H, Eigler FW. Implantable vascular access systems: experience in 1500 patients with totally implanted central venous port systems. World J Surg 1998;22:12-6.

Granziera E, Scarpa M, Ciccarese A, et al. Totally implantable venous access devices: retrospective analysis of different insertion techniques and predictors of complications in 796 devices implanted in a single institution. BMC Surg. 2014;14:27.

Lin CH, Wu HS, Chan DC, ve ark. The mechanism of failure of totally implantable central venous access system: Analysis of 73 cases with fracture of cathter. EJSO 2010: 36; 100-3.

Isık A, Firat D, Soyturk M, Eken H, Cimen O, Demiryilmaz I, Yılmaz İ. Safra Kesesi DuplikasyonuGazi MedicalJournal 2016;27:154-5.

Isık A, Demiryilmaz I, Yılmaz İ, Firat D,Cimen O, Eken H Effectiveness of Manual Knotting at LaparoscopicAppendectomyGazi MedicalJournal 2016;27:19-20.

Isik A, Eken H, Demiryilmaz İ,Yılmaz İ, Fırat D, Çimen P, Peker K, Güven H RectalLymphomaKolon Rektum HastDerg 2015;25:106-8.

Published
2017-03-29
Section
Original Research