Birinci Trimesterde Tanı Konulan Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu

  • Serenat Eris Yalcin Süleyman Demirel University, Perinatology Department
  • Mehmet Ozgür Akkurt Süleyman Demirel University
  • And Yavuz Süleyman Demirel University
  • Mekin Sezik Süleyman Demirel University

Abstract

Body stalk anomalisi nadir görülen konjenital bir anomali olup abdominal duvar defekti, ağır kifoskolyoz ve rudimenter umblikal kord varlığı ile karakterizedir. Omfalosel ve gastroşizis gibi diğer abdominal duvar defektlerinden ayırıcı tanı önemlidir. İzole gastroşizis benign özellik gösterirken body stalk anomalisi normal karyotipe rağmen fatal seyretmektedir. Yirmi iki yaşında gravida 2, parite 1 olgunun yapılan sonografik muayenesinde fetusta karaciğer ve bağırsakları içeren geniş abdominal defekt, ağır kifoskolyoz ve sağ ayakta talipes ekinovarus mevcuttu. Body stalk anomalisi ön tanısı konuldu. Postmortem incelemeler tanımız ile uyumlu idi. Sonuç olarak karın ön duvarı defekti tespit edildiğinde body stalk anomalisi akla gelmeli, sonogramda eşlik eden bulguların varlığı dikkatle araştırılmalı ve böylece aileye doğru prognoz bilgisi sağlanmalıdır

Author Biographies

Serenat Eris Yalcin, Süleyman Demirel University, Perinatology Department
perinatology department
Mehmet Ozgür Akkurt, Süleyman Demirel University
Perinatology Department
And Yavuz, Süleyman Demirel University
Perinatology Department
Mekin Sezik, Süleyman Demirel University
Perinatology Department

References

Kocherla K, Kumari V, Kocherla PR. Prenatal diagnosis of body stalk complex: A rare entity and review of literature. Indian J Radiol Imaging. 2015;25:67-70.

Daskalakis G, Sebire NJ, Jurkovic D, Snijders RJ, Nicolaides KH. Body stalk anomaly at 10-14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 1997;10:416-8.

Murphy A, Platt LD. First-trimester diagnosis of body stalk anomaly using 2- and 3-dimensional sonography. J Ultrasound Med. 2011;30:1739-43.

Günal YD. Karın Ön Duvari Defektlerinde Antenatal Tanı ve İzlem. KÜ Tıp Fak Derg 2012; 14:15-9.

Gibbin C, Touch S, Broth RE, Berghella V. Abdominal wall defects and congenital heart disease. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 334 – 37.

Smrcek JM, Germer U, Krokowski M, Berg C, Krapp M, Geipel A, Gembruch U. Prenatal ultrasound diagnosis and management of body stalk anomaly: analysis of nine singleton and two multiple pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003;21:322-8.

Quijano FE, Rey MM, Echeverry M, Axt-Fliedner R. Body stalk anomaly in a 9-week pregnancy. Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:357285.

Üstün YE, Üstün Y, Türkçüoğlu I, Kafkaslı A, Kalı Z. Prenatal Diagnosis of Body Stalk Anomaly: A Case Report. Arch Gynecol Obstet 2007; 61:257-9.

Paul C, Zosmer N, Jurkovic D, Nicolaides K. A case of body stalk anomaly at 10 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2001;17:157-9.

Colpaert C, Bogers J, Hertveldt K, Loquet P, Dumon J, Willems P. Limb-body wall complex: 4 new cases illustrating the importance of examining placenta and umbilical cord. Pathol Res Pract. 2000;196:783-90

Van Allen M, Curry C, Gallagher L. Limb-body wall complex: I. Pathogenesis. Am J Med Genet 1987; 28: 529–48.

Chan Y, Silverman N, Jackson L, Wapner R, Wallerstein R. Maternal uniparental disomy of chromosome 16 and body stalk anomaly. Am J Med Genet 2000; 94: 284–86.

Wilkins-Haug L, Roberts DJ, Morton CC. Confined placental mosaicism and inrauterine growth retardation: A case control analysis of placentas at delivery. Am J Obstet Gynecol 1995;172:44-50.

Wilkins-Haug L, Quade B, Morton CC. Confined placental mosiacism as a risk factor among newborns with fetal growth restriction. Prenat Diagn 2006;26:428-32.

Polat M, Arısoy R, Erdoğdu E, Tosun ÖA, Karakuş R, Pekin O, Tuğrul AS. Body Stalk Anomalisi: Olgu Sunumu. ZKTB 2013; 44: 208-10.

Published
2017-03-29