Pediyatrik Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Uygulamalarımız

  • Dilek Ceyhan Osmangazi Üniveristesi
  • Sema Şanal Baş Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abstract

Amaç:Konjenital kalp hastalığı için cerrahi uygulanan pediyatrik hastaların incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayını (224/2016)  takiben Şubat 2015-30 Nisan 2016 tarihleri arasında konjenital kardiyak anomali için cerrahiye alınan hastalar geriye dönük incelendi.Bulgular: Toplam 84 hasta operasyona alındı. Olguların 53’ü (%63.09)erkek, 31’i (%36.91) kızdı ve %60.71’i (51)bir yaşın altındaydı. On kilogram altındaki hasta sayısı 53 (%63.09) iken en sık uygulanan operasyon ventrikülerseptaldefektti (%30.90).Sonuç: Pediatrik konjenital kalp cerrahisi anestezist açısından birçok zorluğu içerisinde barındıran cerrahi uygulamalardır.

Author Biographies

Dilek Ceyhan, Osmangazi Üniveristesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Sema Şanal Baş, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

References

Hoffman JIE. Incidence of congenitalheartdisease: I. Postnatalincidence. Pediatr Cardiol 1995;16:103-13.

Donofrio MT, Moon-Grady AJ, Hornberger LK, Copel JA, Sklansky MS, Abuhamad A, et al. Diagnosisandtreatment of fetalcardiacdisease: a scientificstatementfromtheAmericanHeartAssociation. Circulation 2014;27;129:2183-242.

Öztürk T. Pediatrik kardiyak cerrahide anestezi. In: Aydın D, editör. Miller Anestezi 6nd ed. İzmir:Güven Kitabevi 2010. P.2005-49.

Jortveit J, Øyen N, Leirgul E, Fomina T, Tell GS, Vollset SE, et al. Trends in Mortality of CongenitalHeartDefects.CongenitHeartDis. 2016;11:160-8

Diaz KD.AnesthesiaandPostoperativeAnalgesia inPediatricPatientsUndergoingCardiacSurgery. Pediatr Drugs 2006; 8: 223-33.

Montes-Tapia F, Rodríguez-Taméz A, Cura-Esquivel I, Barreto-Arroyo I, Hernández-Garduño A, Rodríguez-Balderrama I, et al.Efficacyandsafety of ultrasound-guidedinternaljugularveincatheterization in lowbirthweightnewborn.J Pediatr Surg. 2016 May 31. pii: S0022-3468:30095-1.

Lau CS, ChamberlainRS.Ultrasound-guidedcentralvenouscatheterplacementincreasessuccessrates in pediatricpatients: a meta-analysis.Pediatr Res. 2016 May 11. doi: 10.1038/pr.2016.74.

Ma M, Gauvreau K, Allan CK, Mayer JE Jr, Jenkins KJ.Causes of deathaftercongenitalheartsurgery.AnnThoracSurg. 2007;83:1438-45.

Patel A, Costello JM, Backer CL, Pasquali SK, Hill KD, Wallace AS, et al. Prevalence of NoncardiacandGeneticAbnormalities in NeonatesUndergoingCardiac Operations: Analysis of TheSociety of ThoracicSurgeonsCongenitalHeartSurgery Database.AnnThoracSurg. 2016;102:1607-14.

Asim A, Kumar A, Muthuswamy S, Jain S, AgarwalS.Downsyndrome: an insight of thedisease.J BiomedSci. 2015;22:41

Kundal R, Jain P, Bhardwaj A, Dogra N, Kundal VK. Anesthetic Management of DigeorgeSyndrome. Journal of Case. 2014;4:108-9

Published
2017-03-29
Section
Original Research