Komplikasyonlarla Seyreden Bir Boğmaca Olgusu Nedeniyle “Koza Stratejisi”

  • Meltem Akçaboy Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
  • Melek Melahat Oğuz Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
  • Esma Açoğlu Altınel Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
  • Deniz Yüksel Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
  • Saliha Şenel Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
  • Pelin Zorlu Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Abstract

Boğmaca hastalığı, üst üste gelen inatçı ve spazmodik öksürük nöbetleri ile karakterize, Bordetella pertussis ile oluşan çocukluk çağının akut solunum yolu enfeksiyonudur. Yaygın ve yüksek oranlardaki aşılamaya rağmen, ergenler ve genç erişkinlerde hastalık sıklığı yıllar içinde artış göstermektedir. Süt çocukluğu ve yenidoğan döneminde hastalığın kaynağını temasta oldukları erişkin ve ergenler oluşturmaktadır. Bu dönemde hastalıktan korunmanın önemli yöntemi “koza stratejisi” ile aşılamadır. Burada elli günlük boğmaca tanısı ile izlenirken, ağır sekonder pnömöni ve nöbet komplikasyonu görülen bir süt çocuğu sunulmaktadır. Bu olgu ile aşısız ya da inkomplet aşılı süt çocuklarıyla yakın temasta olan ve B. Pertussis açısından ana kaynak olarak gösterilen ergen ve erişkinlerin, aşılamasına ve hastalığın önlenmesine vurgu yapılması amaçlanmıştır.

Author Biographies

Meltem Akçaboy, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Melek Melahat Oğuz, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Esma Açoğlu Altınel, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Deniz Yüksel, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi,
Çocuk Nörolojisi Bölümü
Saliha Şenel, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Pelin Zorlu, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

References

- Somer A. Boğmaca: Epidemiyoloji ve Klinik. ANKEM Derg 2011; 25(Ek2): 218-23.

- Long SS. Pertussis (Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis). In:Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Stanton BF (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed.Philadelphia PA: Elsevier, 2016: 1377- 82.

- Cherry JD. Epidemiology of pertussis. Pediatr Infect Dis J 2006; 25: 361-2.

- Crowcroft NS, Stein C, Duclos P, Birmingham M. How best to estimate the global burden of pertussis? Lancet Infect Dis 2003; 3: 413-7.

- Esen B, Coplu N, Kurtoglu D, Gozalan A, Akin L. Prevalence of high antibody titers of pertussis in Turkey: reflection of circulating microorganism and a threat to infants, J Clin Lab Anal 2007;21: 154-61.

- Yıldırım I, Ceyhan M, Kalaycı O ve ark. Frequency of pertussis in children with prolonged cough. Scand J Infect Dis 2008;40:314-9.

- Karagul A, Ogunc D, Midilli K, Ongut G, Baysan BO, Donmez L, et al. Epidemiology of pertussis in adolescents and adults in Turkey. Epidemiol Infect 2015; 143: 2613-8.

- Dilli D, Bostanci I, Dallar Y, Buzgan T, Irmak H, Torunoglu MA. Recent findings on pertussis epidemiology in Turkey, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008;27:335-41.

- T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması, DTaB aşılama oranları. In: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, ANKARA, 2015. S: 59.

- Kurugöl Z. Boğmaca aşısı ve sorunlar. ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):212-7.

- Cevik M, Beyazova U, Aral AL, Duyan Camurdan A, Ozkan S, Sahin F, Aybay C. Seroprevalence of IgG antibodies against Bordetella pertussis in healthy individuals aged 4-24 years in Turkey. Clin Microbiol Infect 2008;14:388-90.

- www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/passive/pertussis/en/

- Forsyth K, Plotkin S, Tan T, Wirsingvon König CH. Strategies to decrease pertussis transmission to infants. Pediatrics 2015;135:e1475-82.

Published
2016-12-26