Nadir Bir Akut Apandisit Nedeni: Paraziter Apandisit

  • Serkan Karaıslı Izmir Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi
  • İlker Kızıloğlu İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
  • Erdinç Kamer İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
  • Ahmet Er İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
  • Mesut Özoğul İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
  • İrfan Öcal İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
  • Mustafa Peşkersoy İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Abstract

Akut apandisit tüm dünyada en sık genel cerrahi acilidir. Endemik bölgelerde daha sık olsa da paraziter apandisit tüm apandisitler arasında nadiren görülür. Karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 18 yaşındaki hasta akut apandisit öntanısı ile acil operasyona alındı ve apendektomi yapıldı. Patolojik inceleme sonucu 'AscarisLumbricoides'in sebep olduğu paraziter apandisit' olarak raporlandı. Paraziterenfeksiyonların erken tanı ve tedavisinin sağlanmasının, olası cerrahi prosedüre bağlı mortalite ve morbiditenin önlenmesinde etkili olacağını düşünmekteyiz.

Author Biography

Serkan Karaıslı, Izmir Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

References

Humes DJ, Simpson J. Acuteappendicitis. BrMed J 2006; 333: 530-4.

Karatepe O, Adas G. Parasiticinfestation as cause of acuteappendicitis. G Chir 2009; 30: 426-8.

Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi Ankara 1999; 1254-5.

Akgun Y. IntestinalobstructioncausedbyAscarislumbricoides. DisColonRectum 1996; 39: 1159-63.

Dorfman S, Cardozo J. The role of parasites in acuteappendicitis of pediatricpatients. InvestClin 2003; 44: 337-40.

Published
2017-03-29